Наскоро повеке информации и фотографии.........Наскоро повеке информации и фотографии.........

Наскоро повеке информации и фотографии......... Наскоро повеке информации и фотографии.........

 

Наскоро повеке информации и фотографии......... Наскоро повеке информации и фотографии.........

 

ПИНГ-ПОНГАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Список на натпреварувачи и натпреварувачки регистрирани во ППФМ

ID

Фотографија

Натпреварувач

Клуб

Датум на раѓање

Лекарски преглед

   

Антонио Крстевски

Крива Паланка

29.09.2004

 
   

Димитар Костовски

Крива Паланка

01.04.2002

 
   

Александар Јакимовски

Крива Паланка

13.03.2008

 
   

Адам Андоновски

Крива Паланка

16.04.2006

 
   

Мартин Стаменковски

Крива Паланка 2007

29.06.1979

 
 

Мики Петковски

Крива Паланка 2007

24.08.1991

 
 

Игор Костадиновски

Крива Паланка 2007

22.12.1972

 
   

Јован Ковачовски

Берово

25.08.1973

 
   

Љупчо Видински

Берово

05.02.1955

 
   

Сашко Николовски

Берово

18.09.1978

 
   

Драган Костадиновски

Берово

15.09.1966

 
   

Илчо Христов

Берово

14.06.1970

 
   

Милан Тасевски

Берово

22.02.2000

 
   

Боајн Александровски

Берово

04.12.2000

 
   

Александар Мирчовски

Берово

07.05.2000

 
   

Андреј Печински

Берово

27.08.2002

 
   

Изабела Ковачовска

Берово

21.01.2007

 
   

Драган Јанчовски

Берово

04.02.2002

 
   

Сашко Милев

Винспин

20.05.1965

 
   

Леонид Гошев

Винспин

16.02.2002

 
   

Даниел Атанасов

Винспин

17.07.2003

 
   

Петар Мицов

Винспин

07.07.2005

 
   

Лука Серафимовски

Винспин

06.03.2005

 
   

Златко Крстевски

Хепи

10.03.1963

 
 

Столе Трајановски

Хепи

29.03.1982

 
 

Игор Тодосиев

Хепи

01.01.1975

 
 

Љупчо Стаменков

Хепи

06.02.1950

 
 

Митко Арсов

Хепи

19.07.1977

 
 

Јулија Крстевска

Хепи

29.03.1971

 
   

Тодор Барабановски

Струмица

25.08.1992

 
   

Петар Митков

Струмица

28.01.1989

 
   

Бранко Илишев

Струмица

04.07.1992

 
   

Иван Ѓоргиев

Астраион Мега-Спин

14.10.2005

 
   

Илија Лазаревски

Астраион Мега-Спин

26.11.2004

 
   

Томе Милев

Астраион Мега-Спин

13.05.2004

 
   

Бошко Солевски

Астраион Мега-Спин

20.09.2006

 
   

Филип Илиев

Астраион Мега-Спин

16.06.2004

 
   

Давор Стојановски

Куманово

15.07.1970

 
   

Сашо Димковски

Куманово

27.12.1968

 
   

Петар Штерјовски

Куманово

09.06.2002

 
   

Милан Додевски

Куманово

25.04.2003

 
   

Страшко Коцевски

Куманово

21.05.1963

 
   

Слободан Јаневски

Куманово

12.02.1985

 
   

Коста Стошевски

Куманово

24.11.1996

 
   

Гого Нешковски

Куманово

03.08.2009

 
   

Теодор Волкановски

Крушево

11.04.2003

 
   

Александар Петрушески

Крушево

03.03.2001

 
   

Христијан Михајловски

Крушево

18.04.2009

 
   

Иле Јованоски

Крушево

01.02.2007

 
   

Вецко Соколовски

Крушево

23.05.2003

 
   

Горан Тиловски

Телеком-Нец 2

14.06.1974

 
   

Сашо Љамов

Телеком-Нец 2

03.02.1968

 
   

Ненад Тиловски

Телеком-Нец 2

15.04.2008

 
   

Фадил Мемиќ

Патриот

   
   

Хидајет Мемиќ

Патриот

   
   

Едиб Брулиќ

Патриот

   
   

Едиб Мемиќ

Патриот

   
   

Сеад Балтиќ

Патриот

   
   

Елдар Мемиќ

Патриот

   
   

Александар Стојанов

Градба Промет

06.01.2003

 
   

Мартин Гогов

Градба Промет

17.07.2002

 
   

Андре Давчев

Градба Промет

01.08.2006

 
   

Шабан Зумберов

Напредок

11.12.1986

 
   

Мартин Мустафа

Напредок

11.08.1992

 
   

Валур Енерико

Напредок

13.09.1997

 
   

Рамондо Јашар

Напредок

23.07.2001

 
   

Дурмиш Алтај

Напредок

22.11.1999

 
   

Џасмир Фејзул

Напредок

05.01.1990

 
   

Судахан Умер

Напредок

27.06.1997

 
   

Лука Дворник

Рисови

   
   

Никола Ѓурчески

Рисови

   
   

Тоше Каровски

Рисови

   
   

Јана Глигоровска

Рисови

   
   

Ива Михајловска

Рисови

   
   

Петре Чешларов

Борец

03.08.1954

 
   

Трајче Икономов

Борец

01.03.2001

 
   

Ѓорги Бошевски

Борец

24.10.2003

 
   

Дарко Мирчевски

Борец

13.12.1995

 
   

Зоран Симовски

Борец

24.01.1987

 
   

Димитар Карајанов

Борец

27.04.1964

 
   

Зоран Јанков

Борец

01.10.1963

 
   

Љупчо Попов

Борец

16.06.1964

 
   

Војдан Тодоров

Дебар Маало 2

02.08.2004

 
   

Стефан Христовски

Дебар Маало 2

11.09.2003

 
   

Марко Мицевски

Дебар Маало 2

05.01.2005

 
   

Марио Џон

Дебар Маало 2

   
   

Лука Чарапиќ

Дебар Маало 2

   
   

Теа Тодорова

Дебар Маало 2

14.12.2000

 
   

Ана Тодорова

Дебар Маало 2

08.08.2001

 
   

Фросина Тодорова

Дебар Маало 2

20.03.2004

 
   

Софија Хасану

Крушево

01.10.2007

 
   

Благица Ристеска

Крушево

04.07.2001

 
   

Марија Котеска

Крушево

14.02.2009

 
   

Јана Чавкаровска

Крушево

12.02.2007

 
   

Фани Јованоска

Крушево

12.02.2009

 
   

Васе Богоеска

Крушево

19.02.2005

 
   

Елена Котеска

Крушево

04.05.2004

 
   

Емилија Маркоска

Крушево

30.10.2007

 
   

Ивана Иванова

Астраион Мега-Спин

22.05.2002

 
   

Верица Преметарова

Астраион Мега-Спин

14.09.2005

 
   

Гордана Вангелова

Астраион Мега-Спин

17.11.2004

 
   

Ангела Атанасова

Астраион Мега-Спин

20.01.2005

 
   

Кевија Стоилова

Астраион Мега-Спин

12.07.2007

 
   

Јелена Јокиќ

Рисови

10.12.1999

 
   

Ива Димитриевска

Рисови

27.09.2001

 
   

Ана-Марија Димитрова

Рисови

19.10.2000

 
   

Бојана Михајловска

Рисови

15.04.2002

 
   

Ана Стојановска

Крива Паланка

25.06.2003

 
   

Амелија Луциана Уце

Крива Паланка

31.10.1993

 
   

Дијана Ристовска

Крива Паланка

16.04.1991

 
   

Билјана Младенова

Крива Паланка

17.06.1990

 
   

Сара Стојановска

Крива Паланка

23.06.2008

 
   

Деспина Ристовска

Крива Паланка

28.05.2004

 
   

Сара Стојановска

Крива Паланка

11.03.2005

 
   

Даниел Главевски Зхоу

Пелистер

06.08.2004

 
   

Христијан Јовановски

Пелистер

17.06.1996

 
   

Александар Петковски

Пелистер

14.03.1982

 
   

Борче Талевски

Пелистер

28.03.1983

 
   

Кирил Тасевски

Пелистер

08.03.1988

 
   

Зоран Трајковски

Пошта 2

12.06.1964

 
   

Филип Терзиовски

Пошта 2

25.11.1963

 
   

Љупчо Јордановски

Пошта 2

07.09.1950

 
   

Бојан Богдановски

Пошта 2

02.03.1992

 
   

Баки Тасим

Пошта 2

16.02.1969

 
   

Вили Ангелов

Борец-Тим

25.01.1966

 
   

Ангел Симовски

Борец-Тим

17.07.1954

 
   

Ване Трајковски

Борец-Тим

14.05.1967

 
   

Ристе Чејков

Борец-Тим

29.01.1969

 
   

Сашко Мартиновски

Борец-Тим

01.10.1959

 
   

Гоце Димоски

Радовиш

13.03.1985

 
   

Венко Стојанов

Радовиш

07.08.1998

 
   

Милчо Чачаров

Радовиш

05.12.1969

 
   

Саре Сарафилоски

Радовиш

20.06.1980

 
   

Марјан Крстев

Радовиш

02.07.1964

 
   

Катерина Даова

Радовиш

02.01.2000

 
   

Деан Тодоров

Дебар Маало

25.10.1968

 
   

Боро Варошлија

Дебар Маало

23.03.1964

 
   

Јован Тодоров

Дебар Маало

31.10.1963

 
   

Игор Николовски

Дебар Маало

23.03.1972

 
   

Милорад Трајков

Дебар Маало

01.12.1959

 
   

Томислав Дворник

Дебар Маало

03.05.1963

 
   

Зоран Христов

Кочани

10.06.1969

 
   

Ѓорги Христов

Кочани

20.04.1971

 
   

Сашко Тодосиев

Кочани

19.04.1970

 
   

Славко Ефремов

Кочани

18.02.1969

 
   

Благој Димов

Кочани

08.06.1973

 
   

Никола Поповски

Струга

04.12.1941

 
   

Робертино Поповски

Струга

10.04.1964

 
   

Емил Поповски

Струга

28.05.1971

 
   

Методија Иваноски

Струга

16.08.1970

 
   

Даниел Маркоски

Струга

03.11.1998

 
   

Александар Дејковски

Струга

10.01.1977

 
   

Миле Митрески

Струга

   
   

Тоше Бабиќ

Струга

   
   

Ментор Меља

Струга

   
   

Перо Дејкоски

Струга

   
   

Мишел Серафиноски

Струга

   
   

Јован Џутлески

Струга

   
   

Абиб Мулаи

Струга

   
   

Енѓелуш Бајрами

Струга

   
   

Кеди Нико Ра

Струга

   
   

Драган Шкоф

Студент

25.02.1950

 
   

Горазд Ристоски

Студент

22.11.1969

 
   

Роберт Ристоски

Студент

   
   

Александар Арсов

Студент

21.07.1975

 
   

Марјан Аврамовски

Студент

26.10.1965

 
   

Кристијан Станојковски

Вардар

29.12.1994

 
   

Живко Апостолоски

Вардар

24.10.1994

 
   

Теодор Кировски

Вардар

08.08.1997

 
   

Филе Матевски

Вардар

12.08.1956

 
   

Филип Здравковски

Вардар

21.04.1992

 
   

Ненад Бошев

Вардар

27.04.1964

 
   

Сашко Богатинов

Шампион-ФА

12.10.1975

 
   

Филип Младеновски

Шампион-ФА

12.11.1984

 
   

Александар Кралев

Шампион-ФА

04.04.1982

 
   

Дамјан Стојчев

Шампион-ФА

27.09.2001

 
   

Лука Стојчев

Шампион-ФА

29.06.2007

 
   

Зоран Димитријевски

Шампион-ФА

23.09.1974

 
   

Мила Штркова

Шампион-ФА

18.06.2002

 
   

Зоран Јованоски

Младост

21.10.1959

 
   

Петар Јованоски

Младост

20.04.1955

 
   

Ѓоко Јочкоски

Младост

12.09.1975

 
   

Александар Штаргоски

Младост

30.03.1986

 
   

Љубиша Милошевиќ

Младост

   
   

Сашо Стојановски

Работнички

15.10.1974

 
   

Христијан Јованов

Работнички

12.01.1998

 
   

Васко Манасијески

Работнички

22.12.1978

 
   

Никола Вучковиќ

Работнички

31.05.1959

 
   

Марко Вучковиќ

Работнички

   
   

Ѓорги Томовски

Работнички

   
   

Јорданчо Богатинов

Работнички

   
   

Слободан Јанев

Работнички

   
   

Петар Костовски

Младост 96

11.02.1998

 
   

Андреј Лашкоски

Младост 96

21.06.1994

 
   

Александар Рикалоски

Младост 96

10.05.2000

 
   

Антонио Стомнароски

Младост 96

28.05.1993

 
   

Марио Апостолоски

Младост 96

24.06.1994

 
   

Гоце Тошески

Младост 96

16.10.1973

 
   

Бобан Лашкоски

Младост 96

12.04.1970

 
   

Христијан Иваноски

Младост 96

05.02.1998

 
   

Жаклина Очевска

Младост 96

08.04.1971

 
   

Камелија Стојческа

Младост 96

04.09.2007

 
   

Санел Салиоски

Младост 96

27.04.2010

 
   

Синди Салиоска

Младост 96

20.08.2006

 
   

Никола Стојаноски

Младост 96

19.12.2006

 
   

Лука Огненоски

Младост 96

21.10.2007

 
   

Петар Ристески

Младост 96

08.05.2008

 
   

Мартин Ристески

Младост 96

14.02.2011

 
   

Христијан Митрески

Младост 96

05.01.2009

 
   

Ивица Димитриоски

Младост 96

04.11.2008

 
   

Димитар Петрушески

Младост 96

20.05.2004

 
   

Петар Богоески

Младост 96

30.07.2010

 
   

Мила Барлеска

Младост 96

18.11.2005

 
   

Кијара Барлеска

Младост 96

20.02.2012

 
   

Филип Костадиновски

УГД

14.02.1999

 
   

Игор Саздов

УГД

04.11.1996

 
   

Трајче Барбареев

УГД

01.08.2004

 
   

Ване Барбареев

УГД

01.09.1973

 
   

Филип Кангалов

УГД

05.09.2008

 
   

Дамјан Бигорски

УГД

05.08.2007

 
   

Борјана Динушева

УГД

25.04.2007

 
   

Ѓоргиева Ана

УГД

18.09.2000

 
   

Димитрије Жоговски

Телеком-НЕЦ

21.11.1969

 
   

Милош Миленковиќ

Телеком-НЕЦ

03.03.1990

 
   

Роберт Михајловски

Телеком-НЕЦ

05.02.1971

 
   

Мирослав Симиќ

Телеком-НЕЦ

12.03.1967

 
   

Бобан Грковски

Телеком-НЕЦ

21.04.1960

 
   

Тоше Гроздановски

Мултитекс

06.03.1982

 
   

Томе Ангеловски

Мултитекс

04.03.1957

 
   

Благој Бошевски

Мултитекс

06.04.1956

 
   

Александар Нолевски

Мултитекс

14.08.1975

 
   

Николче Бошевски

Мултитекс

27.11.1996

 
   

Анто Андријаниќ

Мултитекс

17.03.1982

 
   

Томи Јованов

Студент 2

07.05.2002

 
   

Иво Мартиновски

Студент 2

26.04.2002

 
   

Ѓоргиј Секулоски

Студент 2

08.11.2007

 
   

Бојан Цветковски

Студент 2

27.06.2005

 
   

Стефан Симеонов

Студент 2

14.07.2005

 
   

Матеја Франовски

Студент 2

20.09.1984

 
   

Диме Ташковски

Студент 2

1954

 
   

Зоран Тоневски

Кратово

   
   

Дејан Илиевски

Кратово

   
   

Филип Арсовски

Кратово