Регистрирани играчи

 

 

 ПОЛ   СТАТУС   ИД Број   Натпреварувач  Екипа  Двојна регистрација   Дата на раѓање 
М   1 Рубинчо Ристески  Полиоспорт   19.06.1980
М А 2 Христијан Јовановски  Пелагонија   17.7.1996
М А 3 Алeксандар Марковиќ Вардар   12.8.1967
М А 4 Раиф Рустемовски  Младост 96   25.9.2001
М   5 Теодор Кировски  10 60 Ѓорче Петров   08.8.1997
М А 6 Живко Апостолоски Вардар   24.10.1994
М А 7 Филе Матевски Вардар   12.8.1960
М А 8 Маријан Павиќ Струга   07.12.1960
М А 9 Ненад Бошев Вардар   24.4.1964
М А 10 Кристијан Станојковски Крива Паланка 2007   29.12.1994
М А 11 Александар Рикалоски Младост 96   10.5.2000
М А 12 Петар Костовски Младост 96   06.2.1998
М А 13 Андреј Лашкоски Младост 96   21.6.1994
М А 14 Марио Апостолоски Младост 96   24.6.1994
М А 15 Лука Огненоски Младост 96   21.10.2007
С,М А 16 Бранислав Миленковиќ Крива Паланка   01.3.1986
М А 17 Бобан Лашкоски Младост 96   12.4.1970
М А 18 Иван Танески Младост 96   01.9.2004
М А 19 Наум Наумоски Младост 96   02.7.2005
Ж А 20 Камелија Стојческа Младост 96   04.9.2007
М А 21 Филип Јанчески Младост 96   28.11.2007
М А 22 Никола Здравески Младост 96   06.12.2010
М   23 Давид Богданоски Младост 96   17.1.2005
М   24 Марко Стојаноски Младост 96   04.8.2008
М   25 Димитар Мијајлески Младост 96   04.2.2005
Ж   26 Тамара Глигуроска Младост 96   05.8.2003
М   27 Давид Здравески Младост 96   11.12.2004
М А 28 Давор Матракоски Младост 96   13.6.1994
М   29 Николче Стојановски Младост 96   19.12.2006
С,М   30 Дејан Оцокољиќ  Младост    28.5.1996
М А 31 Александар Штаргоски Младост    30.3.1986
М А 32 Зоран Јованоски  Младост    24.10.1959
М А 33 Ѓоко Јочкоски  Младост    12.9.1975
М А 34 Никола Вучковиќ Работнички   31.05.1959
М А 35 Сашо Стојановски Работнички   15.10.1974
М А 36 Васко Манасијески Работнички   22.12.1978
М А 37 Христијан Јованов Рисови   12.1.1998
М А 38 Горјан Никифоровски Работнички   09.04.1993
М А 39 Живко Петрески Работнички   16.01.2006
М А 40 Александар Петрески Работнички   22.03.2008
М А 41 Дарко Пандевски Работнички   10.02.1995
М А 42 Дарко Дуридански Работнички   26.03.1994
М А 43 Марко Вучковиќ Работнички   17.03.1997
М А 44 Ѓорѓи Томовски Работнички   02.12.1997
М А 45 Масимо Гически Работнички   05.4.2012
М А 46 Слободан Јанев Работнички   29.07.1954
М А 47 Андреј Стојановски Крива Паланка Телеком Нец 1 11.8.2008
М А 48 Гоце Димоски Крива Паланка   13.03.1985
М А 49 Венко Стојанов Радовиш   07.08.1998
М   50 Милчо Чачаров Радовиш   05.12.1969
М   51 Саре Сарафилоски Радовиш   20.06.1980
М А 52 Марјан Крстев Радовиш   02.07.1964
М   53 Љупчо Попов Радовиш   16.6.1964
М А 54 Слободан Грковски Телеком НЕЦ   21.4.1960
М А 55 Мирослав Симиќ Телеком НЕЦ   12.3.1967
М А 56 Димче Ташковски Студент   29.5.1954
М А 57 Ристо Темелков Вардар   21.7.1960
М А 58 Роберт Михајловски Телеком НЕЦ 2   05.2.1971
М А 59 Ване Барбареев Берово   01.09.1973
М   60 Кирил Барбареев УГД   01.7.1976
М А 61 Филип Кангалов Шампион ФА   05.09.2008
М А 62 Игор Саздов Берово   04.11.1996
М   63 Дамјан Бигорски УГД   05.08.2007
М   64 Трајче Барбареев УГД   01.08.2004
Ж   65 Борјана Динушева УГД   25.04.2007
Ж   66 Ана Ѓорѓиева УГД   18.09.2000
Ж   67 Бојана Кангалова УГД   04.04.2011
Ж   68 Вероника Барбареева УГД   02.6.2011
М А 69 Сашко Богатинов Шампион ФА   12.10.1975
М А 70 Филип Младеновски Шампион ФА   12.11.1984
М А 71 Александар Кралев Шампион ФА   04.04.1982
М А 72 Дамјан Стојчев Шампион ФА   27.09.2001
М А 73 Лука Стојчев Шампион ФА   29.06.2007
М А 74 Зоран Димитријевски Шампион ФА   23.09.1974
Ж А 75 Мила Штркова Шампион ФА   18.06.2002
М А 76 Иван Богатинов Шампион ФА   23.7.2004
М А 77 Вили Ангелов Борец ТИМ   25.1.1966
М А 78 Ване Трајковски Борец ТИМ   14.5.1967
М А 79 Војо Младеновиќ Борец ТИМ   02.5.1959
М А 80 Ангел Симовски Борец ТИМ   17.7.1954
М А 81 Деан Тодоров Дебар Маало   25.10.1968
М А 82 Војдан Тодоров Дебар Маало   02.8.2004
М А 83 Јован Тодоров Дебар Маало   31.10.1963
М А 84 Игор Николовски Дебар Маало   23.3.1972
М А 85 Боро Варошлија Дебар Маало   23.3.1964
М А 86 Милорад Трајков Дебар Маало   01.12.1959
М А 87 Томислав Дворник Дебар Маало   05.3.1963
М А 88 Зоран Христов Кочани   10.6.1969
М А 89 Сашко Тодосиев Кочани   19.4.1970
М А 90 Ѓорѓи Христов Кочани   20.4.1971
М А 91 Славко Ефремов Кочани   18.2.1969
М А 92 Благој Димов Кочани   28.6.1973
М А 93 Влатко Паунов Кочани   28.4.1969
М А 94 Марјанчо Митевски Кочани   03.9.1968
М А 95 Мартин Стаменковски Крива Паланка 2007   29.6.1979
М А 96 Филип Koстадиновски  Крива Паланка 2007   14.2.1999
М А 97 Игор Koстадиновски  Крива Паланка 2007   22.12.1972
М А 98 Игор Јовановски Крива Паланка 2007   16.3.1976
М А 99 Петар Митков Крива Паланка 2007   28.1.1989
М А 100 Мики Петковски Крива Паланка 2007   24.8.1991
М А 101 Симе Стефановски Крива Паланка 2007   06.8.1992
М А 102 Андреја Станојковски Крива Паланка 2007   28.4.1983
М А 103 Тоше Гроздановски Мултитекс   06.03.1982
М А 104 Томе Ангеловски Мултитекс   04.03.1957
М А 105 Благој Бошевски Мултитекс   06.04.1956
М А 106 Александар Нолевски Струга   14.08.1975
М А 107 Анто Андријаниќ Мултитекс   17.03.1982
М А 108 Даниел Главевски Зхоу  Пелагонија  Младост 06.8.2004
М А 109 Зоран Трајковски Пошта 2   12.06.1964
М А 110 Филип Терзиовски Пошта 2   25.11.1963
М А 111 Љупчо Јордановски Пошта 2   07.09.1950
М А 112 Бојан Богдановски Борец ТИМ   02.03.1992
М А 113 Баки Тасим Пошта 2   16.02.1969
М   114 Методиј Бужаровски Пошта 2   24.5.2001
М А 115 Никола Поповски Струга   04.12.1941
М А 116 Робертино Попоски Струга   10.4.1964
М А 117 Емил Поповски Струга   28.5.1971
М А 118 Перо Дејкоски Струга   05.7.1972
М А 119 Енѓелуш Бајрами Струга   25.6.1962
М А 120 Гоце Тошески Струга   16.10.1973
М А 121 Пеце Јованоски Струга   20.4.1955
М   122 Мартин Калески Струга   10.9.1972
М   123 Методија Иваноски Струга   16.8.1970
М А 124 Миле Митрески Струга   18.5.1969
С,М А 125 Милош Миленкович Телеком НЕЦ 2   03.3.1990
М А 126 Димитрие Жоговски Телеком НЕЦ 2   21.11.1969
М А 127 Сашо Љамов Телеком НЕЦ    03.2.1968
М А 128 Горан Тиловски Телеком НЕЦ 2   14.06.1974
М А 129 Ненад Тиловски Телеком НЕЦ 2   15.04.2008
М А 130 Борис Секулов Астраион Младост 31.5.2006
М А 131 Томе Милев Астраион   13.5.2004
М   132 Филип Атанасов Астраион   03.12.2004
Ж   133 Ивана Иванова Астраион   22.5.2002
Ж   134 Ангела Атанасова Астраион   20.1.2005
Ж   135 Верица Преметарова Астраион   14.9.2005
Ж А 136 Гордана Вангелова Астраион   17.11.2004
Ж А 137 Александра Томова Астраион   02.7.2004
М А 138 Славе Југовски Астраион   25.7.2008
М А 139 Јован Ковачовски Берово   25.8.1973
Ж А 140 Изабела Ковачовска Берово Шампион ФА Ж 21.1.2007
М А 141 Панче Здравков Берово   06.5.1961
М А 142 Горан Кракутовски Берово   14.3.1970
М А 143 Љупчо Видински Агро Милениум   05.2.1955
М А 144 Антонио Аврамски Берово   23.5.2008
М   145 Димитар Муцунски Берово   24.8.2006
М   146 Андреј Петрушев Берово   09.3.2006
М   147 Горан Петрушев Берово   28.2.2003
Ж А 148 Сара Чипевска Берово Струга 29.10.2004
Ж А 149 Михаела Чипевска Берово Кратово 21.11.2005
М А 150 Бојан Александровски Берово   04.12.2000
М А 151 Дејан Калаџиски Берово   13.12.1971
Ж А 152 Евгенија Пармачка Берово   15.1.2005
М А 153 Андреј Печински Берово   27.8.2002
М А 154 Ангел Гриовски Берово   19.2.1986
М   155 Александар Мирчовски Берово   07.5.2000
М   156 Милан Тасевски Берово   22.2.2000
М   157 Дејвид Костадиновски Берово   03.5.2004
М А 158 Леонид Гошев Винспин Кочани 16.2.2002
М   159 Даниел Атанасов  Винспин   17.7.2003
М   160 Петар Мицов  Винспин   07.7.2005
М А 161 Лука Серафимовски  Винспин Кочани 06.3.2005
М   162 Антонио Пецов  Винспин   21.1.2001
М   163 Бојан Јованов  Винспин   29.6.2007
Ж А 164 Билјана Младенова Шампион ФА   17.6.1990
Ж А 165 Дијана Ристовска Кавадарци   18.4.1991
Ж А 166 Добринка Сотирова Кавадарци   04.11.2001
Ж   167 Јована Гркова Кавадарци   31.8.2010
Ж А 168 Цветанка Камчевска Кавадарци   17.5.2010
М   169 Александар Стојанов Кавадарци   06.1.2003
М   170 Мартин Гогов Кавадарци   17.7.2002
М   171 Андре Давчев Кавадарци   01.8.2006
М А 172 Филип Арсовски Кратово   09.10.1990
М А 173 Зоран Тоневски Кратово   24.8.1987
М А 174 Игорче Петровски Кратово   08.11.1978
М А 175 Дејан Илиевски Кратово   20.7.1978
М А 176 Јовица Бадиковски Кратово   25.8.1952
М А 177 Антонио Крстевски Крива Паланка   27.9.2004
М А 178 Александар Јакимовски Крива Паланка   13.3.2008
М А 179 Дејвид Пешовски Крива Паланка   27.5.2009
М А 180 Јорданчо Миневски Крива Паланка   24.1.1988
Ж А 181 Ана Стојановска Крива Паланка   25.6.2003
Ж А 182 Сара А.Стојановска Крива Паланка   23.6.2008
Ж А 183 Сара С.Стојановска Крива Паланка Работнички 11.3.2005
Ж А 184 Деспина Ристовска Крива Паланка   28.5.2004
Ж А 185 Николина Дојчиновска Крива Паланка   18.12.2010
М А 186 Никола Дојчиновски Крива Паланка   18.12.2010
Ж А 187 Амелиа Николов Шампион ФА   31.10.1993
М А 188 Teодор Волкановски Крушево Младост 11.4.2003
М   189 Иле Јованоски Крушево   01.2.2007
М А 190 Нико Доага Крушево   16.4.2005
М   191 Сотир Габелоски Крушево   24.8.1993
Ж А 192 Васе Богоеска Крушево Младост 96 Ж 19.2.2005
Ж А 193 Фани Јованоска Крушево   12.2.2009
Ж А 194 Софија Хасану Крушево   01.10.2007
Ж А 195 Емилија Марковска Крушево   30.10.2007
Ж   196 Благица Ристеска Крушево   04.7.2001
М А 197 Страшко Коцевски Куманово   07.5.1963
М А 198 Сашо Димковски Куманово   27.12.1968
М А 199 Давор Стојановски Куманово   15.7.1970
М А 200 Игор Маневски Куманово   10.2.1973
М А 201 Слободан Јаневски Куманово   12.2.1985
М А 202 Стефан Станковски Куманово   12.4.2006
М А 203 Андреј Васевски Куманово   26.6.2006
М А 204 Ведран Рангелов Куманово   18.2.2008
М А 205 Гого Нешковски Куманово   03.8.2009
М А 206 Лука Дворник Рисови   08.2.2007
М   207 Мемет Сулејмани Рисови   19.6.2009
Ж   208 Марија Стојановска Рисови   26.8.2009
М А 209 Никола Ѓурчевски Вардар   11.11.2008
М А 210 Филип Милковски Вардар   13.1.2009
М А 211 Давид Иванов Телеком НЕЦ 2   25.6.2008
Ж   212 Ива Саздовска Рисови   12.10.2006
М А 213 Сашо Смолиќ Рисови   20.1.1980
Ж А 214 Матеја Смолиќ Рисови   15.7.2010
М А 215 Милан Петрески Вардар   02.11.1959
М А 216 Милан Додевски Рисови   25.4.2003
Ж А 217 Јелена Јокиќ Рисови   10.12.1999
Ж А 218 Ана Марија Димитрова Рисови   19.10.2000
Ж А 219 Ива Димитриевска Рисови   27.9.2001
Ж А 220 Бојана Михајловска Рисови   15.4.2002
М А 221 Стефчо Ристовски Саса   06.5.1969
М А 222 Бобан Спасевски Саса   25.8.1979
М А 223 Гоце Стојановски Саса   08.10.1978
М А 224 Иван Крстевски Саса   17.11.1984
М А 225 Перо Веселиновски Саса   30.1.1959
М   226 Тодор Барабановски Струмица   25.8.1992
М   227 Бранко Илишев Струмица   04.7.1992
М   228 Иван Изов Струмица   20.12.1996
М   229 Делистан Мустафов Струмица   05.7.2001
М   230 Кенан Асанов Астраион   03.3.2005
М   231 Танер Мамишев Струмица   14.6.2006
Ж   232 Ивана Ѓеорѓиева Струмица   15.12.2007
Ж   233 Елена Ѓеорѓиева Струмица   24.5.2006
Ж   234 Марија Бабулова Струмица   24.9.2006
Ж   235 Ивана Маркова Струмица   19.11.2007
М А 236 Драган Шкоф Студент   25.2.1956
М А 237 Александар Арсов Студент   21.7.1975
М А 238 Горазд Ристовски Студент   22.11.1969
М А 239 Марјан Аврамовски Вардар   26.10.1965
М А 240 Часлав Илиев Студент   02.10.1985
М А 241 Илми Насуф Шуто Оризари    11.12.1986
М А 242 Енрико Бељур Шуто Оризари    23.7.2001
М   243 Мартин Мустафа Шуто Оризари    13.9.1997
М А 244 Даниел Идриз Студент   15.12.1984
М   245 Матеја Франовски Топспин Плус   20.9.1984
М А 246 Стефан Симеонов Топспин Плус Вардар 14.7.2005
М   247 Борјан Цветковски Топспин Плус   27.6.2005
М А 248 Златко Крстевски Хепи   10.3.1963
М А 249 Игор Тодосиев Хепи   01.1.1975
М   250 Љупчо Стаменков Хепи   02.6.1950
М А 251 Костадинчо Атанасов Хепи   25.10.1959
М   252 Тоше Стојановски Хепи   22.5.1988
М А 253 Борче Талевски Пелистер   28.3.1983
М А 254 Кирил Тасевски Евро Спин   08.3.1988
М А 255 Тоде Ристов Пелистер   15.1.1981
М   256 Кристијан Петковиќ Евро Спин   23.6.1981
М А 257 Горан Колевски Пелистер   17.9.1983
М А 258 Менде Јовановски Евро Спин   17.5.1996
М   259 Николче Видоевски Евро Спин   02.7.1986
М А 260 Лука Тодоровски Евро Спин   27.4.2006
М А 261 Антонио Вељановски Пелагонија   14.11.2005
М   262 Марко Лозановски Пелагонија   21.10.2006
М А 263 Фадил Мемиќ Патриоти   15.9.1967
М   264 Тони Андревски Патриоти   16.7.1992
М А 265 Амар Балтиќ Патриоти Борец ТИМ 01.10.2003
М А 266 Хидајет Мемиќ Патриоти   16.4.2006
М А 267 Алтај Дурмиш  Шуто Оризари    05.1.1990
М   268 Јохан Идриз Шуто Оризари   29.3.1993
М А 269 Рамондо Јашар  Шуто Оризари    22.11.1999
Ж А 270 Орнела Салимовска НБА   27.12.1998
М  А 271 Елез Бајрам Шуто Оризари   11.12.2006
М   272 Касум Бекир Шуто Оризари 2   01.12.1993
М А 273 Шабан Зумберов Шуто Оризари    11.8.1992
М А 274 Шевкет Зијади Шуто Оризари    09.12.2005
М   275 Џасмир Фејзула Шуто Оризари   27.6.1999
М А 276 Судахан Умер Шуто Оризари    11.6.1980
М А 277 Иво Мартиноски  Студент 2 Телеком НЕЦ  26.4.2002
М А 278 Славчо Спасеноски  Студент   10.6.1993
М А 279 Стрезо Јованоски  Студент 2   16.8.1979
М А 280 Доријан Трајкоски Младост 96   18.5.2013
М А 281 Иринеј Трајкоски Младост 96   18.5.2013
М   282 Александар Ацевски Патриоти   22.5.1999
М   283 Сеад Балтиќ Патриоти   31.10.1975
М А 284 Ѓорѓиј Секулоски Студент 2   08.11.2007
М   285 Петар Костоски Рисови   25.12.2010
М   286 Умут Алиев Струмица   01.1.2005
М А 287 Давид Јоноски Младост 96   11.1.2010
М   288 Ангел Алексоски Младост 96   05.4.2008
М   289 Кристијан Киров Работнички   27.4.2010
Ж   290 Марија Котеска Крушево   18.2.2009
М А 291 Кирил Мукаетов Кавадарци   08.8.2008
М А 292 Иван Милков Кавадарци   08.8.2008
М   293 Димитар Баџаков Астраион   04.12.2005
М   294 Панче Арсов Хепи   27.11.1973
М А 295 Зоран Нешкевски Берово   21.12.1974
М   296 Мартин Нешкоски Работнички   28.5.2006
Ж   297 Мила Саздовска  Рисови   25.4.2007
М   298 Павле Милошевски Рисови   20.8.2007
М А 299 Филип Ангела Пелагонија   09.3.2007
М А 300 Јован Станковски Рисови   27.5.2007
М   301 Оран Искендер Шуто Оризари 2   14.11.2007
М   302 Рикардо Бељур Шуто Оризари 2   26.7.2004
М   303 Сафет Ќамил Шуто Оризари 2   28.6.2006
М   304 Сефо Мурат Шуто Оризари 2   26.2.2004
М А 305 Давид Давитковски Крива Паланка   21.7.2009
М   306 Аднан Сулејман Шуто Оризари   13.1.2006
М   307 Милаим Мустафа Шуто Оризари   28.9.2007
М   308 Исеин Латиг Шуто Оризари 2   21.1.2007
М   309 Џеват Селимовски Шуто Оризари   23.8.2006
М А 310 Вецко Соколовски Крушево   23.5.2003
М   311 Дарио Веселиновски Саса   16.10.2009
М   312 Давид Ангеловски Саса   03.7.2005
М   313 Ерик Арсов Саса   14.8.2012
М   314 Гоце Ивановски Саса   03.6.1992
М   315 Христијан Стојковски Саса   28.8.1995
М   316 Лука Стојановски Саса   08.6.2010
М   317 Лука Величковски Саса   25.9.2005
М   318 Михаил Милковски Саса   06.4.2009
Ж   319 Мимоза Стојковска Саса   12.11.1992
Ж   320 Симона Ангеловска Саса   05.3.1998
М   321 Тоше Анастасовски Саса   11.10.1997
М   322 Виктор Ѓорѓиевски Саса   11.5.1992
М А 323 Димитар Арсов Хепи   19.7.1977
Ж А 324 Ина Николовска Крива Паланка 2007   28.5.2014
М А 325 Павел Јосимовски Крива Паланка 2007   06.7.2015
М А 326 Јован Јосимовски Крива Паланка 2007   18.1.2014
Ж А 327 Јована Стаменковска Крива Паланка 2007   12.7.2013
М А 328 Лука Стаменковски Крива Паланка 2007   26.1.2012
Ж А 329 Ева Јакимовска Крива Паланка 2007   21.8.2010
М А 330 Јован Коминивски Пелистер   28.1.2000
М А 331 Даниел Ѓокановски Пелистер   29.9.1995
Ж А 332 Ангела Алексовска Крива Паланка 2007   19.6.2013
М А 333 Михаел Станковски Крива Паланка 2007   08.4.2009
М А 334 Никола Марковски Студент 2   26.9.1989
С.М А 335 Стефан Костадиновиќ Младост 96   24.10.1992
М   336 Ивица Кондев Топспин Плус   06.7.1983
Ж А 337 Моника Стајковска Берово   26.3.2010
М   338 Кристијан Џалевски Берово   30.8.2006
Ж А 339 Сара Ризовска Берово   15.3.2010
М   340 Александар Перовски Берово   23.9.2009
М   341 Илија Ризовски Берово   29.7.2006
М А 342 Ристе Боболински Берово   24.9.1985
М А 343 Александар Гапковски Студент   26.4.2005
М А 344 Георгиј Стојаноски Студент   23.2.2009
М А 345 Михаил Стојаноски Студент   20.8.2006
М А 346 Јаков Стојаноски Студент   04.7.2011
М А 347 Кристијан Каламадевски Берово   25.1.2010
М   348 Александар Демјански Берово   15.2.1978
Ж А 349 Благица Печинска Берово   01.12.2011
М   350 Бојан Мустачки Берово   05.10.2008
М   351 Александар Печински Берово   12.1.2008
М   352 Атанас Вуксанов Берово   05.9.2011
Ж А 353 Леонарда Ковачовска Берово   02.7.1999
М   354 Андреј Самарџиски Берово   28.3.2012
М А 355 Леонид Гидалов Студент   02.3.2011
Ж А 356 Лена Гидалова Студент   02.3.2011
М А 357 Кристијан Јаковчевски Студент   27.2.2007
М А 358 Димитар Петровски Мултитекс   11.6.2002
М А 359 Томи Јованов Студент   07.5.2002
Ж А 360 Сара Зафировска Студент   23.12.2003
М А 361 Петар Јуришиќ Дебар Маало   03.9.2008
М А 362 Матеј Мајсторски Студент   16.11.2004
М   363 Влатко Гурев Кавадарци   04.11.2006
М А 364 Петар Мукаетов Кавадарци   19.9.2008
М А 365 Ѓорѓе Бораниев Радовиш   10.4.1980
Ж А 366 Катарина Лаура Михајлов Телеком НЕЦ 2 Младост 96 Ж 30.10.2003
М А 367 Ненад Диниќ Борец Тим   04.1.1978
М А 368 Филип Алавантијоски Младост 96   10.8.2008
М А 369 Петар Кочомилески Младост 96   24.10.2003
М А 370 Трајче Икономов Борец ТИМ   01.3.2001
М А 371 Марио Доневски Студент 2   07.7.1994
М А 372 Благој Богатинов Шампион ФА   03.10.2010
Ж А 373 Анета Станковска Кавадарци   26.11.1998
М   374 Кристијан Бирдевски Соколана 2020   28.11.1994
М   375 Давид Бирдевски Соколана 2020   22.7.1996
М   376 Горан Дишковски Соколана 2020   04.4.1995
М А 377 Ален Балтиќ Борец Тим   30.4.1997
М А 378 Атанас Ципушев Радовиш   25.4.2009
Ж А 379 Катерина Даова Радовиш   02.1.2000
М А 380 Дарко Мирчевски Борец ТИМ   13.12.1995
М   381 Бени Џеладин Шуто Оризари 2   13.4.2003
М   382 Исеин Латив Шуто Оризари 2   21.1.2007
М А 383 Андреј Анџиев Младост 96   13.4.2007
М А 384 Трајче Маркоски Младост 96   11.11.2011
М А 385 Глигор Доневски Куманово   20.11.2007
М А 386 Борис Христов Кочани   25.11.1999
М А 387 Кристијан Митевски Кочани   11.4.2000
М   388 Алекс Андов Кочани   25.1.2005
М   389 Рамадан Алим Шуто Оризари 2   11.9.2004
М   390 Амир Ибраими Шуто Оризари 2   01.9.2002
М А 391 Роберт Стаменковски Крива Паланка    16.7.1992
М   392 Марко Ложаноски Струга   25.2.2003
М   393 Даниел Маркоски Струга   03.11.1998
М   394 Трајан Ѓурчиноски Струга   17.7.2001
М А 395 Давор Поповски Струга   18.10.2005
М А 396 Кан Груби Рисови   19.3.2007
М А 397 Иван Атанасов Астраион   02.5.1976
Ж А 398 Верица Целески Астраион   23.11.1988
Ж А 399 Ани Андреева Астраион   02.2.1987
М А 400 Добри Думевски Евро Спин   16.8.1966
М А 401 Иван Момировски Дебар Маало   26.10.2004
М А 402 Ефстатиос Стаматиоу Дебар Маало   24.9.2004
М А 403 Никола Арсовски Дебар Маало   17.5.2004
М А 404 Љупчо Треновски Берово   06.5.2009
М А 405 Илија Пашовски Берово   23.3.1982
М А 406 Александар Стојанов Студент 2   29.9.1980
Ж   407 Сара Јанева Струмица   06.5.2002
М А 408 Бранимир Кубелка Телеком НЕЦ   22.3.1945
М   409 Усеин Елезовиќ Шуто Оризари 2   08.10.2008
М   410 Христијан Михајлоски Крушево   18.4.2009
М   411 Коста Нане Крушево   09.4.2009
Ж   412 Љубица Смилеска Крушево   20.6.2012
М А 413 Ненад Матевски Вардар   28.3.1989
М А 414 Никола Ципушев Радовиш   10.12.1980
М А 415 Томе Петков Пелагонија   14.9.1951
М А 416 Илче Јовановски Пелагонија   03.8.1993
М А 417 Александар Петковски Пелагонија   14.3.1982
Ж А 418 Ана Смолиќ Рисови   11.1.2013
Ж А 419 Калина Георгиевска Рисови   10.1.2012
М А 420 Кристијан Митев Пелагонија   19.7.2012
М А 421 Филип Здравковски Вардар   21.4.1992
Ж   422 Теодора Наумоска Крушево   29.3.2010
М А 423 Марко Сирачевски Берово   02.10.2012
Ж А 424 Дина Кучевиќ Колевска Берово   16.5.2010
М А 425 Давид Треновски Берово   25.2.2013
Ж А 426 Сара Бугариновска Берово   02.11.2010
Ж А 427 Мила Гулеска Младост 96   23.1.2011
М А 428 Михаил Стојанов Борец ТИМ   25.11.2014
М А 429 Андреј Величков Борец ТИМ   28.5.2013
Ж А 430 Марија Величкова Борец ТИМ   26.9.2014
М А 431 Андреј Апостолов Борец ТИМ   10.11.2011
М А 432 Виктор Глушков Борец ТИМ   05.3.2014
М А 433 Мартин Ристески Младост 96   14.2.2011
М А 434 Леон Апостолов Борец ТИМ   05.9.2015
М А 435 Матеј Стојанов Борец ТИМ   16.12.2012
М А 436 Лука Стојанов Борец ТИМ   26.10.2009
М А 437 Петар Ципушев  Радовиш   14.12.2009
М А 438 Теодор Евтимов Радовиш   26.8.2009
М А 439 Леонид Геговски Радовиш   14.11.2011
М А 440 Андреј Бејковски Пелагонија   10.6.2012
М А 441 Кристијан Марковски Пелагонија   06.12.2012
М А 442 Илија Петровски Пелагонија   23.10.2012
М А 443 Јаков Кузмановски Куманово   24.2.2009
Ж А 444 Надица Вчкова Шампион ФА   06.7.1984
Ж А 445 Кескинова Ангелка Шампион ФА   06.8.1984
Ж А 446 Ташковска Магдалена  Студент   08.7.1994
М А 447 Максим Шишовски Дебар Маало   18.4.2012
М А 448 Вања Спасиќ Дебар Маало   21.10.2008
М А 449 Бојан Милески  Мултитекс   01.2.2003
С,Ж А 450 Катарина Гвозденовиќ Младост 96   02.1.2005
М А 451 Сашко Мартиновски Борец ТИМ   01.10.1959
М А 452 Ристе Чејков Борец ТИМ   29.1.1969
М А 453 Горан Андовски Борец ТИМ   28.7.1968
М А 454 Виктор Пешов Борец ТИМ   30.11.2005
М А 455 Драган Кочовски Борец ТИМ   15.12.1959
М А 456 Илија Пешов Борец ТИМ   22.8.1969
М А 457 Трајче Унчев Борец ТИМ   03.6.1956
М А 458 Антонио Стомнароски Младост 96   28.5.1993
М А 459 Димитар Алексов Кавадарци   20.2.2008
М А 460 Иван Ѓорѓиев Кавадарци   16.4.2008
М А 461 Трајче Тодоров Кавадарци   17.9.2008
М А 462 Владко Јордановски Пошта 2   16.11.1990
Ж А 463 Елизабета Златева Кавадарци   04.10.1984
М А 464 Томи Шундовски  Мултитекс   27.7.2007
С,М А 465 Страхиња Соколовиќ  Радовиш   14.6.2001
М А 466 Андреас Салих Шуто Оризари   08.2.2007
М А 467 Рамиз Сулеман Шуто Оризари   13.3.1993
М А 468 Ѓулбин Бајрами Шуто Оризари   22.2.1990
М А 469 Зеко Дурмиш Шуто Оризари   04.8.2012
Ж А 470 Изабела Софиа Руменовска Флеминг  Берово   26.6.2010
Ж А 471 Ефимија Ременска Берово   21.2.2010
М А 472 Јован Пармачки Берово   22.1.2014
С,М А 473 Мирослав Чолаковиќ Берово   07.9.1991
М А 474 Тоде Спировски Пелагонија   17.4.1959
С,Ж А 475 Мирјана Чолаковиќ Крива Паланка   11.2.1990
   М        476 Џими Стојановски Пелагонија    08.4.1962 - 30.8.2021 
С,М А 477 Ивор Катиќ Крива Паланка 2007   19.8.1996
С,М А 478 Лука Николов  Крива Паланка   24.8.2004
Ж А 479 Андреа Настевска Мултитекс   26.9.2002
   Ж        А      480 Бајрамша Елмазова НБА   18.11.2009 
   М        А      481 Сафет Мало НБА   24.4.2005 
   М        А      482 Ќемал Бајрамовски НБА   25.9.2002 
   М        А      483 Бурхан Бајрамоски НБА   18.12.2007 
   М          А      484 Христијан Мазаров Агро Милениум   23.04.2005 
   Ж        А      485 Бојана Ѓузелова Агро Милениум   19.08.2008 
   М        А      486 Петар Димитковски Агро Милениум   11.07.2008 
   Ж        А      487 Сара Чабуковска Агро Милениум   19.08.2008 
   М        А      488 Сашко Костовски Агро Милениум   30.10.1976 
   М        А       489 Бојан Ќурчиски Агро Милениум   28.01.2006
   М        А      490 Андреј Вуксанов Агро Милениум    02.02.2005 
   М        А      491 Драги Станбулиски Агро Милениум    04.06.1965
   Ж        А      492 Алексија Китански Агро Милениум   15.10.2011 
   М        А      493 Петар Кратевски Агро Милениум    27.10.2004
   Ж        А      494 Викторија Сасанска Агро Милениум   17.04.2008 
   М        А      495 Димаитр Сасански Агро Милениум   19.02.2013 
   М        А      496 Душан Каликов Агро Милениум    01.12.2011
   М        А      497 Матеј Стаменковски Агро Милениум   11.02.2008 
   М        А      498 Славчо Таковски Агро Милениум   08.10.2009 
   М        А      499  Дарко Китановски  Пелагонија            30.05.2009
   М        А      500  Марко Китановски  Пелагониа            16.08.2006
   М        А      501  Стефан Белџигеровски  Пелагонија            18.02.2009
   М        А      502  Кирил Филипов  Хепи            19.01.1955
   M        A       503  Стефан Јанчев  Борец Тим            09.10.2009
   M        A       504  Велимир Црвенов  Борец Тим            14.04.1976
   Ж        А       505  Михаела Ангелова  Борец Тим            27.07.2018
   Ж        А       506  Теодора Јовчевска  Борец Тим            07.06.2009
   М        А       507  Илија Депинов  Борец Тим    09.10.2002
   М        А       508  Кристијан Василевски  Борец Тим    13.09.2002
   М        А       509  Михаил Стојковски  10 60 Ѓорче Петров    23.11.2004
   М        А       510  Горан Кировски  10 60 Ѓорче Петров    16.11.1967
   М        А       511  Дарко Крстаноски  10 60 Ѓорче Петров    05.04.1987
   М        А       512  Живорад Стојаносвки  10 60 Ѓорче Петров   28.01.1988 
   Ж        А       513  Цветанка Стојчевска  Крушево    16.01.2013
   Ж       А       514  Верица Јанкуловска  Крушево   16.02.2011 
   Ж       А       515  Елена Марковска  Крушево   19.05.2012 
   М       А      516  Лазар Мицев  Младост 96   02.10.1976 
             
             
             
Пинг-Понг Федерација на Македонија © 2018 . All Rights Reserved. веб дизајн & хостинг www.Acvilla.eu.mk

Пребарај