Регистрирани играчи

 Сезона 2022-23 после преоден рок јануари 2023

 

ПОЛ СТАТУС ID Натпреварувач Екипа Датум на раѓање
М А 1 Рубинчо Ристески  Прилеп 19.06.1980
М А 2 Христијан Јовановски  Пелагонија 17.07.1996
М A 3 Алeксандар Марковиќ Вардар 12.08.1967
М А 4 Раиф Рустемовски  Младост 96 25.09.2001
М А 5 Теодор Кировски  Без клуб 08.08.1997
М A 6 Живко Апостолоски Вардар 24.10.1994
М A 7 Филе Матевски Вардар 12.08.1960
М   8 Маријан Павиќ Струга 07.12.1960
М A 9 Ненад Бошев Вардар 24.04.1964
М А 10 Кристијан Станојковски Крива Паланка 29.12.1994
М А 11 Александар Рикалоски Младост 96 10.05.2000
М А 12 Петар Костовски Младост 96 06.02.1998
М А 13 Андреј Лашкоски Младост 96 21.06.1994
М   14 Марио Апостолоски Младост 96  
М А 15 Лука Огненоски Младост 96 21.10.2007
С,М А 16 Бранислав Миленковиќ Крива Паланка 01.03.1986
М А 17 Бобан Лашкоски Младост 96 12.04.1970
М   18 Иван Танески Младост 96  
М   19 Наум Наумоски Младост 96  
Ж А 20 Камелија Стојческа Младост 96 04.09.2007
М А 21 Филип Јанчески Младост 96 28.11.2007
М   22 Никола Здравески Младост 96  
М   23 Давид Богданоски Младост 96  
М   24 Марко Стојаноски Младост 96  
М   25 Димитар Мијајлески Младост 96  
Ж А 26 Тамара Глигуроска Младост 96 05.08.2003
М   27 Давид Здравески Младост 96  
М А 28 Давор Матракоски Младост 96 13.06.1994
М   29 Николче Стојановски Младост 96  
С,М   30 Дејан Оцокољиќ  Младост   
М А 31 Александар Штаргоски Прилеп 30.03.1986
М А 32 Зоран Јованоски  Младост  24.10.1959
М А 33 Ѓоко Јочкоски  Младост  12.09.1975
М A 34 Никола Вучковиќ Работнички 31.05.1959
М A 35 Сашо Стојановски Работнички 15.10.1974
М A 36 Васко Манасијески Работнички 22.12.1978
М А 37 Христијан Јованов Рисови 12.01.1998
М A 38 Горјан Никифоровски Работнички 09.04.1993
М A 39 Живко Петрески Работнички 16.01.2006
М A 40 Александар Петрески Работнички 23.03.2008
М A 41 Дарко Пандевски Работнички 10.02.1995
М A 42 Дарко Дуридански Работнички 26.03.1994
М A 43 Марко Вучковиќ Работнички 17.03.1997
М A 44 Ѓорѓи Томовски Работнички 02.12.1997
М A 45 Масимо Гически Работнички 05.04.2012
М A 46 Слободан Јанев Работнички 29.07.1954
М А 47 Андреј Стојановски Крива Паланка 11.08.2008
М   48 Гоце Димоски Крива Паланка  
М А 49 Венко Стојанов Радовиш 07.08.1998
М А 50 Милчо Чачаров Хепи 05.12.1969
М А 51 Саре Сарафилоски Радовиш 26.06.1980
М А 52 Марјан Крстев Радовиш 02.07.1964
М   53 Љупчо Попов Радовиш  
М А 54 Слободан Грковски Телеком НЕЦ 21.04.1960
М А 55 Мирослав Симиќ Телеком НЕЦ 12.03.1967
М A 57 Ристо Темелков Вардар 21.07.1960
М А 58 Роберт Михајловски Телеком НЕЦ 2 05.02.1971
М А 59 Ване Барбареев Берово 1 01.09.1973
М   60 Кирил Барбареев УГД  
М   61 Филип Кангалов Шампион ФА  
М А 62 Игор Саздов Берово 1 04.11.1996
М   63 Дамјан Бигорски УГД  
М   64 Трајче Барбареев УГД  
Ж   65 Борјана Динушева УГД  
Ж   66 Ана Ѓорѓиева УГД  
Ж   67 Бојана Кангалова УГД  
Ж   68 Вероника Барбареева УГД  
М А 69 Сашко Богатинов Шампион ФА 12.09.1975
М А 70 Филип Младеновски Шампион ФА 12.11.1984
М А 71 Александар Кралев Шампион ФА 04.04.1982
М А 72 Дамјан Стојчев Шампион ФА 27.09.2001
М А 73 Лука Стојчев Шампион ФА 29.06.2007
М А 74 Зоран Димитријевски Шампион ФА 23.09.1974
Ж А 75 Мила Штркова Шампион ФА 18.06.2002
М А 76 Иван Богатинов Шампион ФА 23.07.2004
М А 77 Вили Ангелов Борец ТИМ 25.01.1966
М А 78 Ване Трајковски Борец ТИМ 14.05.1967
М А 79 Војо Младеновиќ Борец ТИМ 02.05.1959
М А 80 Ангел Симовски Борец ТИМ 17.07.1954
М А 81 Деан Тодоров Дебар Маало 25.10.1968
М А 82 Војдан Тодоров Дебар Маало 02.08.2004
М А 83 Јован Тодоров Дебар Маало 30.10.1963
М А 84 Игор Николовски Дебар Маало 23.03.1972
М А 85 Боро Варошлија Дебар Маало 23.03.1964
М А 86 Милорад Трајков Дебар Маало 01.12.1959
М А 88 Зоран Христов Кочани 10.06.1969
М А 89 Сашко Тодосиев Кочани 19.04.1970
М А 90 Ѓорѓи Христов Кочани 20.04.1971
М А 91 Славко Ефремов Кочани 18.02.1969
М А 92 Благој Димов Кочани 28.06.1973
М А 93 Влатко Паунов Кочани 28.04.1969
М А 94 Марјанчо Митевски Кочани 03.09.1968
М А 95 Мартин Стаменковски Крива Паланка 2007 29.06.1979
М А 96 Филип Koстадиновски  Крива Паланка 2007 14.02.1999
М А 97 Игор Koстадиновски  Крива Паланка 2007 22.12.1972
М А 98 Игор Јовановски Крива Паланка 2007 16.03.1976
М А 99 Петар Митков Крива Паланка 2007 28.01.1989
М А 100 Мики Петковски Крива Паланка 2007 24.08.1991
М   101 Симе Стефановски Крива Паланка 2007  
М   102 Андреја Станојковски Крива Паланка 2007  
М   103 Тоше Гроздановски Мултитекс  
М   104 Томе Ангеловски Мултитекс  
М А 105 Благој Бошевски Струга 06.04.1956
М А 106 Александар Нолевски Пелагонија 14.08.1975
М   107 Анто Андријаниќ Мултитекс  
М А 108 Даниел Главевски Зхоу  Пелагонија 06.08.2004
М А 109 Зоран Трајковски Телеком НЕЦ 12.06.1964
М   110 Филип Терзиовски Пошта 2  
М   111 Љупчо Јордановски Пошта 2  
М А 112 Бојан Богдановски Борец ТИМ 02.03.1992
М А 113 Баки Тасим Студент 16.02.1969
М   114 Методиј Бужаровски Пошта 2  
М А 115 Никола Поповски Струга 04.12.1941
М А 116 Робертино Попоски Струга 04.10.1964
М А 117 Емил Поповски Струга 28.05.1971
М А 118 Перо Дејкоски Струга 05.07.1972
М А 119 Енѓелуш Бајрами Струга 25.06.1962
М   120 Гоце Тошески Струга 16.10.1973
М А 121 Пеце Јованоски Вардар 20.04.1955
М А 122 Мартин Калески Струга 10.11.1972
М А 123 Методија Иваноски Струга 16.08.1970
М А 124 Миле Митрески Струга 18.05.1965
С,М А 125 Милош Миленкович Телеком НЕЦ 2 03.03.1990
М А 126 Димитрие Жоговски Телеком НЕЦ 2 21.11.1969
М А 127 Сашо Љамов Телеком НЕЦ  03.02.1968
М А 128 Горан Тиловски Телеком НЕЦ 2 14.06.1974
М А 129 Ненад Тиловски Телеком НЕЦ 2 15.04.2008
М А 130 Борис Секулов Астраион 31.05.2006
М А 131 Томе Милев Астраион 13.05.2004
М   132 Филип Атанасов Астраион  
Ж   133 Ивана Иванова Астраион  
Ж   134 Ангела Атанасова Астраион  
Ж   135 Верица Преметарова Астраион  
Ж   136 Гордана Вангелова Астраион 17.11.2004
Ж   137 Александра Томова Астраион 02.07.2004
М А 138 Славе Југовски Астраион 25.07.2008
М А 139 Јован Ковачовски Берово 1 28.08.1973
Ж А 140 Изабела Ковачовска Берово 1 21.01.2007
М А 141 Панче Здравков Берово 1 06.05.1961
М А 142 Горан Кракутовски Берово 14.03.1970
М   143 Љупчо Видински Берово   
М А 144 Антонио Аврамски Берово 2 23.05.2008
М   145 Димитар Муцунски Берово  
М   146 Андреј Петрушев Берово  
М   147 Горан Петрушев Берово  
Ж А 148 Сара Чипевска Берово 2 29.10.2004
Ж А 149 Михаела Чипевска Берово 1 21.11.2005
М А 150 Бојан Александровски Берово 1 04.12.2000
М   151 Дејан Калаџиски Берово 13.12.1971
Ж А 152 Евгенија Пармачка Берово 15.01.2005
М А 153 Андреј Печински Берово 2 27.08.2002
М   154 Ангел Гриовски Берово 19.02.1986
М   155 Александар Мирчовски Берово  
М   156 Милан Тасевски Берово  
М   157 Дејвид Костадиновски Берово  
М А 158 Леонид Гошев Винспин 16.02.2002
М   159 Даниел Атанасов  Винспин  
М   160 Петар Мицов  Винспин  
М А 161 Лука Серафимовски  Винспин 06.03.2005
М   162 Антонио Пецов  Винспин  
М   163 Бојан Јованов  Винспин  
Ж А 164 Билјана Младенова Шампион ФА 17.06.1990
Ж   165 Дијана Ристовска Кавадарци  
Ж   166 Добринка Сотирова Кавадарци  
Ж А 167 Јована Гркова Кавадарци 31.08.2010
Ж А 168 Цветанка Камчевска Кавадарци 17.05.2010
М   169 Александар Стојанов Кавадарци  
М   170 Мартин Гогов Кавадарци  
М   171 Андре Давчев Кавадарци  
М А 172 Филип Арсовски Кратово 09.10.1990
М А 173 Зоран Тоневски Кратово 24.08.1987
М А 174 Игорче Петровски Кратово 08.07.1978
М А 175 Дејан Илиевски Кратово 20.07.1978
М   176 Јовица Бадиковски Кратово 25.08.1952
М А 177 Антонио Крстевски Крива Паланка 27.09.2004
М А 178 Александар Јакимовски Крива Паланка 13.03.2008
М А 179 Дејвид Пешовски Крива Паланка 27.05.2009
М А 180 Јорданчо Миневски Крива Паланка 24.01.1988
Ж А 181 Ана Стојановска Крива Паланка 25.06.2003
Ж А 182 Сара А.Стојановска Крива Паланка 23.06.2008
Ж A 183 Сара С.Стојановска Крива Паланка 11.03.2005
Ж А 184 Деспина Ристовска Крива Паланка 28.05.2004
Ж А 185 Николина Дојчиновска Крива Паланка 18.12.2010
М А 186 Никола Дојчиновски Крива Паланка 18.12.2010
Ж А 187 Амелиа Николов Шампион ФА 30.10.1993
М А 188 Teодор Волкановски Младост 11.04.2003
М   189 Иле Јованоски Крушево  
М А 190 Нико Доага Младост 16.04.2005
М   191 Сотир Габелоски Крушево  
Ж А 192 Васе Богоеска Младост 96 19.02.2005
Ж А 193 Фани Јованоска Крушево 12.02.2009
Ж А 194 Софија Хасану Младост 96 01.10.2007
Ж А 195 Емилија Марковска Младост 96 30.10.2007
Ж А 196 Благица Ристеска Крушево 04.07.2001
М А 197 Страшко Коцевски Куманово 07.05.1963
М А 198 Сашо Димковски Куманово 27.12.1968
М А 199 Давор Стојановски Куманово 15.07.1970
М А 200 Игор Маневски Куманово 10.02.1973
М А 201 Слободан Јаневски Куманово 12.02.1985
М А 202 Стефан Станковски Куманово 12.04.2006
М А 203 Андреј Васевски Куманово 26.06.2006
М А 204 Ведран Рангелов Куманово 18.02.2008
М   205 Гого Нешковски Куманово 03.08.2009
М А 206 Лука Дворник Рисови 08.02.2007
М А 207 Мемет Сулејмани Рисови 19.06.2009
Ж А 208 Марија Стојановска Рисови 26.08.2009
М A 209 Никола Ѓурчевски Вардар 11.11.2008
М A 210 Филип Милковски Вардар 13.01.2009
М А 211 Давид Иванов Телеком НЕЦ 2 25.06.2008
Ж А 212 Ива Саздовска Рисови 12.10.2006
М А 213 Сашо Смолиќ Рисови 20.01.1980
Ж А 214 Матеја Смолиќ Рисови 15.07.2010
М A 215 Милан Петрески Вардар 02.11.1959
М А 216 Милан Додевски Рисови 25.04.2003
Ж А 217 Јелена Јокиќ Рисови 10.12.1999
Ж А 218 Ана Марија Димитрова Рисови 19.10.2000
Ж А 219 Ива Димитриевска Рисови 27.09.2001
Ж А 220 Бојана Михајловска Рисови 15.04.2002
М А 221 Стефчо Ристовски Саса 06.05.1969
М А 222 Бобан Спасевски Саса 25.08.1979
М А 223 Гоце Стојановски Саса 08.10.1978
М А 224 Иван Крстевски Саса 17.11.1984
М А 225 Перо Веселиновски Саса 30.01.1959
М   226 Тодор Барабановски Струмица  
М   227 Бранко Илишев Струмица  
М   228 Иван Изов Струмица  
М   229 Делистан Мустафов Струмица  
М   230 Кенан Асанов Астраион  
М   231 Танер Мамишев Струмица  
Ж   232 Ивана Ѓеорѓиева Струмица  
Ж   233 Елена Ѓеорѓиева Струмица  
Ж   234 Марија Бабулова Струмица  
Ж   235 Ивана Маркова Струмица  
М А 236 Драган Шкоф Студент 25.02.1956
М А 237 Александар Арсов Студент 21.07.1975
М А 238 Горазд Ристовски Студент 22.11.1969
М A 239 Марјан Аврамовски Вардар 26.10.1965
М А 240 Часлав Илиев Студент 02.10.1985
М A 241 Илми Насуф Шуто Оризари  11.12.1986
М А 242 Енрико Бељур Шуто Оризари  23.07.2001
М   243 Мартин Мустафа Шуто Оризари   
М А 244 Даниел Идриз Студент 15.12.1984
М   245 Матеја Франовски Топспин Плус  
М   246 Стефан Симеонов Топспин Плус  
М   247 Борјан Цветковски Топспин Плус  
М А 248 Златко Крстевски Хепи 10.03.1963
М А 249 Игор Тодосиев Хепи 01.01.1975
М   250 Љупчо Стаменков Хепи 02.06.1950
М А 251 Костадинчо Атанасов Хепи 25.10.1959
М   252 Тоше Стојановски Хепи 22.05.1988
М А 253 Борче Талевски Пелистер 28.03.1983
М   254 Кирил Тасевски Евро Спин  
М А 255 Тоде Ристов Пелистер 15.01.1981
М   256 Кристијан Петковиќ Евро Спин  
М А 257 Горан Колевски Пелистер 17.09.1983
М   258 Менде Јовановски Евро Спин  
М   259 Николче Видоевски Евро Спин  
М   260 Лука Тодоровски Евро Спин  
М А 261 Антонио Вељановски Пелагонија 14.11.2005
М   262 Марко Лозановски Пелагонија 21.10.2006
М А 263 Фадил Мемиќ Патриоти 15.09.1967
М   264 Тони Андревски Патриоти  
М А 265 Амар Балтиќ Патриоти 01.10.2003
М   266 Хидајет Мемиќ Патриоти  
М A 267 Алтај Дурмиш  Шуто Оризари  05.01.1990
М   268 Јохан Идриз Шуто Оризари  
М A 269 Рамондо Јашар  Шуто Оризари  22.11.1999
Ж   270 Орнела Салимовска Шуто Оризари  
М   271 Елез Бајрам Шуто Оризари 2  
М   272 Касум Бекир Шуто Оризари 2  
М A 273 Шабан Зумберов Шуто Оризари  11.08.1992
М   274 Шевкет Зијади Шуто Оризари 2  
М   275 Џасмир Фејзула Шуто Оризари  
М A 276 Судахан Умер Шуто Оризари  11.06.1980
М А 277 Иво Мартиноски  Студент  26.04.2002
М А 278 Славчо Спасеноски  Студент 10.06.1993
М А 279 Стрезо Јованоски  Студент  16.08.1979
М   280 Доријан Трајкоски Младост 96  
М   281 Иринеј Трајкоски Младост 96  
М   282 Александар Ацевски Патриоти  
М   283 Сеад Балтиќ Патриоти  
М А 284 Ѓорѓиј Секулоски Студент 08.11.2007
М   285 Петар Костоски Рисови  
М   286 Умут Алиев Струмица  
М А 287 Давид Јоноски Младост 96 11.01.2010
М   288 Ангел Алексоски Младост 96  
М   289 Кристијан Киров Работнички  
Ж   290 Марија Котеска Крушево  
М   291 Кирил Мукаетов Кавадарци  
М А 292 Иван Милков Кавадарци 08.08.2008
М   293 Димитар Баџаков Астраион  
М А 294 Панче Арсов Хепи 27.11.1973
М   295 Зоран Нешкевски Берово 21.12.1974
М   296 Мартин Нешкоски Работнички  
Ж А 297 Мила Саздовска  Рисови 25.04.2007
М А 298 Павле Милошевски Рисови 20.08.2007
М А 299 Филип Ангела Пелагонија 09.03.2007
М А 300 Јован Станковски Рисови 27.05.2007
М   301 Оран Искендер Шуто Оризари 2  
М   302 Рикардо Бељур Шуто Оризари 2  
М   303 Сафет Ќамил Шуто Оризари 2  
М   304 Сефо Мурат Шуто Оризари 2  
М А 305 Давид Давитковски Крива Паланка 21.07.2009
М   306 Аднан Сулејман Шуто Оризари  
М   307 Милаим Мустафа Шуто Оризари  
М   308 Исеин Латиг Шуто Оризари 2  
М   309 Џеват Селимовски Шуто Оризари  
М   310 Вецко Соколовски Крушево 23.05.2003
М   311 Дарио Веселиновски Саса  
М   312 Давид Ангеловски Саса  
М   313 Ерик Арсов Саса  
М   314 Гоце Ивановски Саса  
М   315 Христијан Стојковски Саса  
М   316 Лука Стојановски Саса  
М   317 Лука Величковски Саса  
М   318 Михаил Милковски Саса  
Ж   319 Мимоза Стојковска Саса  
Ж   320 Симона Ангеловска Саса  
М   321 Тоше Анастасовски Саса  
М   322 Виктор Ѓорѓиевски Саса  
М А 323 Димитар Арсов Хепи 19.07.1977
Ж   324 Ина Николовска Крива Паланка 2007  
М   325 Павел Јосимовски Крива Паланка 2007  
М   326 Јован Јосимовски Крива Паланка 2007  
Ж А 327 Јована Стаменковска Крива Паланка 2007 12.07.2013
М А 328 Лука Стаменковски Крива Паланка 2007 26.01.2012
Ж   329 Ева Јакимовска Крива Паланка 2007  
М А 330 Јован Коминивски Пелистер 28.01.2000
М А 331 Даниел Ѓокановски Пелистер 29.09.1995
Ж   332 Ангела Алексовска Крива Паланка 2007  
М   333 Михаел Станковски Крива Паланка 2007  
М А 334 Никола Марковски Студент 26.08.1989
С.М А 335 Стефан Костадиновиќ Младост 96 24.10.1992
М   336 Ивица Кондев Топспин Плус  
Ж А 337 Моника Стајковска Берово 2 26.03.2010
М   338 Кристијан Џалевски Берово  
Ж А 339 Сара Ризовска Берово 2 15.03.2010
М   340 Александар Перовски Берово  
М   341 Илија Ризовски Берово  
М   342 Ристе Боболински Берово 24.09.1985
М А 343 Александар Гапковски Студент 26.04.2005
М А 344 Георгиј Стојаноски Студент 23.02.2009
М А 345 Михаил Стојаноски Студент 20.08.2006
М А 346 Јаков Стојаноски Студент 04.07.2011
М А 347 Кристијан Каламадевски Берово 2 21.10.2010
М   348 Александар Демјански Берово  
Ж А 349 Благица Печинска Берово 01.12.2011
М   350 Бојан Мустачки Берово  
М   351 Александар Печински Берово  
М   352 Атанас Вуксанов Берово  
Ж   353 Леонарда Ковачовска Берово 02.07.1999
М   354 Андреј Самарџиски Берово  
М А 355 Леонид Гидалов Рисови 02.03.2011
Ж А 356 Лена Гидалова Рисови 02.03.2011
М А 357 Кристијан Јаковчевски Студент 27.02.2007
М  А 358 Димитар Петровски Пелагонија 11.06.2002 
М А 359 Томи Јованов Студент 07.05.2002
Ж А 360 Сара Зафировска Студент 23.12.2003
М А 361 Петар Јуришиќ Дебар Маало 03.09.2008
М А 362 Матеј Мајсторски Студент 16.11.2004
М   363 Влатко Гурев Кавадарци  
М А 364 Петар Мукаетов Кавадарци 19.09.2008
М А 365 Ѓорѓе Бораниев Радовиш 10.04.1980
Ж А 366 Катарина Лаура Михајлов Телеком НЕЦ 2 30.10.2003
М А 367 Ненад Диниќ Борец ТИМ 04.01.1978
М   368 Филип Алавантијоски Младост 96  
М А 369 Петар Кочомилески Младост 96 24.10.2003
М А 370 Трајче Икономов Борец ТИМ 01.03.2001
М А 371 Марио Доневски Студент 07.07.1994
М А 372 Благој Богатинов Шампион ФА 03.10.2010
Ж   373 Анета Станковска Кавадарци  
М   374 Кристијан Бирдевски Соколана 2020  
М   375 Давид Бирдевски Соколана 2020  
М   376 Горан Дишковски Соколана 2020  
М А 377 Ален Балтиќ Патриоти 30.04.1997
М А 378 Атанас Ципушев Радовиш 25.04.2009
Ж А 379 Катерина Даова Радовиш 02.01.2000
М А 380 Дарко Мирчевски Борец ТИМ 13.02.1995
М   381 Бени Џеладин Шуто Оризари 2  
М   382 Исеин Латив Шуто Оризари 2  
М   383 Андреј Анџиев Младост 96  
М А 384 Трајче Маркоски Младост 11.11.2011
М А 385 Глигор Доневски Куманово 20.11.2007
М   386 Борис Христов Кочани 28.11.1999
М А 387 Кристијан Митевски Кочани 11.04.2000
М А 388 Алекс Андов Кочани 25.01.2005
М   389 Рамадан Алим Шуто Оризари 2  
М   390 Амир Ибраими Шуто Оризари 2  
М А 391 Роберт Стаменковски Крива Паланка  16.07.1992
М   392 Марко Ложаноски   25.02.2003
М   393 Даниел Маркоски   03.11.1998
М   394 Трајан Ѓурчиноски   17.07.2001
М А 395 Давор Поповски Струга 18.10.2005
М А 396 Кан Груби Рисови 19.03.2007
М А 397 Иван Атанасов Астраион 02.05.1976
Ж А 398 Верица Целески Астраион 23.11.1988
Ж А 399 Ани Андреева Астраион 02.02.1987
М   400 Добри Думевски Евро Спин  
М А 401 Иван Момировски Дебар Маало 26.10.2004
М А 402 Ефстатиос Стаматиоу Дебар Маало 24.09.2004
М А 403 Никола Арсовски Дебар Маало 17.05.2004
М А 404 Љупчо Треновски Берово 2 06.05.2009
М   405 Илија Пашовски Берово 23.03.1982
М А 406 Александар Стојанов Студент 29.09.1980
Ж   407 Сара Јанева Струмица  
М   408 Бранимир Кубелка Телеком НЕЦ  
М   409 Усеин Елезовиќ Шуто Оризари 2  
М   410 Христијан Михајлоски Крушево  
М   411 Коста Нане Крушево  
Ж А 412 Љубица Смилеска Крушево 20.06.2012
М   413 Ненад Матевски Вардар  
М А 414 Никола Ципушев Радовиш 10.12.1980
М А 415 Томе Петков Пелагонија 14.09.1951
М А 416 Илче Јовановски Пелагонија 03.08.1993
М А 417 Александар Петковски Пелагонија 14.03.1982
Ж А 418 Ана Смолиќ Рисови 11.01.2013
Ж А 419 Калина Георгиевска Рисови 10.01.2012
М А 420 Кристијан Митев Пелагонија 19.07.2012
М A 421 Филип Здравковски Вардар 21.04.1992
Ж   422 Теодора Наумоска Крушево  
М   423 Марко Сирачевски Берово 02.10.2012
Ж А 424 Дина Кучевиќ Колевска Берово 16.05.2010
М   425 Давид Треновски Берово 25.02.2013
Ж   426 Сара Бугариновска Берово 02.11.2010
Ж А 427 Мила Гулеска Младост 96 23.01.2011
М А 428 Михаил Стојанов Борец ТИМ 25.11.2014
М А 429 Андреј Величков Борец ТИМ 28.05.2013
Ж А 430 Марија Величкова Борец ТИМ 26.09.2014
М А 431 Андреј Апостолов Борец ТИМ 10.11.2011
М А 432 Виктор Глушков Борец ТИМ 05.03.2014
М А 433 Мартин Ристески Младост 96 14.02.2011
М А 434 Леон Апостолов Борец ТИМ 05.09.2015
М А 435 Матеј Стојанов Борец ТИМ 16.12.2012
М А 436 Лука Стојанов Борец ТИМ 26.10.2009
М А 437 Петар Ципушев  Радовиш 14.12.2009
М А 438 Теодор Евтимов Радовиш 26.08.2009
М А 439 Леонид Геговски Радовиш 14.11.2011
М А 440 Андреј Бејковски Пелагонија 10.06.2012
М А 441 Кристијан Марковски Пелагонија 06.12.2012
М А 442 Илија Петровски Пелагонија 23.10.2012
М А 443 Јаков Кузмановски Куманово 24.02.2009
Ж А 444 Надица Вчкова Шампион ФА 06.07.1984
Ж А 445 Кескинова Ангелка Шампион ФА 06.08.1984
Ж А 446 Ташковска Магдалена  Студент 08.07.1994
М А 447 Максим Шишовски Дебар Маало 18.04.2012
М А 448 Вања Спасиќ Дебар Маало 21.10.2008
М   449 Бојан Милески  Мултитекс  
С,Ж   450 Катарина Гвозденовиќ Младост 96 02.01.2005
М А 451 Сашко Мартиновски Борец ТИМ 01.10.1959
М А 452 Ристе Чејков Борец ТИМ 21.01.1969
М А 453 Горан Андовски Борец ТИМ 28.07.1968
М А 454 Виктор Пешов Борец ТИМ 30.11.2005
М А 455 Драган Кочовски Борец ТИМ 15.12.1959
М А 456 Илија Пешов Борец ТИМ 22.08.1969
М А 457 Трајче Унчев Борец ТИМ 03.06.1956
М А 458 Антонио Стомнароски Младост 96 28.05.1993
М А 459 Димитар Алексов Кавадарци 20.02.2008
М А 460 Иван Ѓорѓиев Кавадарци 16.04.2008
М А 461 Трајче Тодоров Кавадарци 17.09.2008
М А 462 Владко Јордановски Студент 16.11.1990
Ж   463 Елизабета Златева Кавадарци  
М   464 Томи Шундовски  Мултитекс  
С,М   465 Соколовиќ Страхиња Радовиш 14.06.2001
М   466 Андреас Салих Шуто Оризари  
М   467 Рамиз Сулеман Шуто Оризари  
М   468 Ѓулбин Бајрами Шуто Оризари  
М   469 Зеко Дурмиш Шуто Оризари  
Ж   470 Изабела Софиа Руменовска Флеминг  Берово 26.06.2010
Ж   471 Ефимија Ременска Берово 21.02.2010
М А 472 Јован Пармачки Берово 21.01.2014
С,М А 473 Мирослав Чолаковиќ Берово 1 07.09.1991
М А 474 Тоде Спировски Пелагонија 17.04.1959
С,Ж   475 Мирјана Чолаковиќ Крива Паланка 11.02.1990
С,М   477 Ивор Катиќ Крива Паланка 2007 19.08.1996
С,М А 478 Лука Николов  Крива Паланка 24.8.2004
Ж   479 Андреа Настевска Мултитекс 26.9.2002
 М     484 Христијан Мазаров Агро Милениум 23.04.2005 
   Ж   485 Бојана Ѓузелова Берово 19.08.2008 
   М   486 Петар Димитковски Агро Милениум 11.07.2008 
   Ж   487 Сара Чабуковска Берово 19.08.2008 
   М   488 Сашко Костовски Агро Милениум 30.10.1976 
   М   489 Бојан Ќурчиски Агро Милениум 28.01.2006
   М   490 Андреј Вуксанов Агро Милениум  02.02.2005 
   М   491 Драги Станбулиски Агро Милениум  04.06.1965
   Ж   492 Алексија Китански Агро Милениум 15.10.2011 
   М   493 Петар Кратевски Агро Милениум  27.10.2004
   Ж   494 Викторија Сасанска Агро Милениум 17.04.2008 
   М   495 Димаитaр Сасански Агро Милениум 19.02.2013 
   М   496 Душан Каликов Агро Милениум  01.12.2011
   М   497 Матеј Стаменковски Агро Милениум 11.02.2008 
М А 499 Дарко Китановски Пелагонија 30.05.2009
М А 500 Марко Китановски Пелагонија 16.08.2006
М А 501 Стефан Белџигеровски Пелагонија 18.02.2009
М   502 Кирил Филипов Хепи 19.01.1955
М А 503 Стефан Јанчев Борец ТИМ 09.10.2009
М А 504 Велимир Црвенов Борец ТИМ 14.04.1976
Ж А 505 Михаела Ангелова Борец ТИМ 27.07.2018
Ж А 506 Теодора Јовчевска Борец ТИМ 07.06.2009
М А 507 Илија Депинов Борец ТИМ 09.10.2002
М А 508 Кристијан Василевски Борец ТИМ 13.09.2002
М А 509 Михаил Стојковски Без клуб 23.11.2004
М А 510 Горан Кировски Без клуб 16.11.1967
М А 511 Дарко Крстаноски Без клуб 05.04.1987
М А 512 Живорад Стојановски Без клуб 28.01.1988
Ж А 513 Цветанка Стојчевска Крушево 16.01.2013
Ж А 514 Верица Јанкуловска Крушево 16.02.2011
Ж А 515 Елена Марковска Крушево 19.05.2012
М   516 Лазар Мицев Младост 96 02.10.1976
С,М А 517 Николаос Граменос Астраион 13.10.1975
М А 518 Мијалчо Митровски Вардар 01.07.1968
М А 519 Александар Чадамовски Прилеп 30.03.1986
М А 520 Сашо Јаковлески Прилеп 10.05.1986
М А 521 Бојан Безерковски Прилеп 14.09.1982
М А 522 Звонко Тодороски Прилеп 24.10.1973
М А 523 Бранимир Димков Прилеп 04.04.1986
М А 524 Иван Божиновски Работнички 05.03.1984
С,Ж А 525 Дамла Акифова Хасанова Берово 18.12.2004
С,М А 526 Илија Мајсторовиќ Радовиш 11.04.1994
М А 527 Славе Чаев Радовиш 08.01.2013
М А 528 Василиј Ѓоргиев Радовиш 14.01.2016
С,М А 529 Ѓорѓе Борчиќ Младост 96 01.12.1987
С,Ж А 530 Олга Павловиќ Крива Паланка 17.01.1991
С,М А 531 Вук Видојевич Кочани  
М А 532 Андреј Петров Кратово 08.06.2001
М А 533 Дарис Мемиќ Патриоти 10.05.2014
М А 534 Митхат Мемиќ Патриоти 20.10.1984
М А 535 Енес Тахировиќ Патриоти 04.09.1998
М А 536 Дамјан Петровиќ Дебар Маало 21.02.2010
М A 537 Марио Митевски Кратово 27.08.2004
М А 538 Јаков Јакимовски Куманово 16.08.2009
M   539 Зоран Леов Без клуб  
М   540 Горан Богатинов Борец ТИМ 29.01.1984
М   541 Горан Кимов Борец ТИМ 24.09.1983
М   542 Дарко Баланчевски Борец ТИМ 03.11.2022
М   543 Александар Кимов Борец ТИМ 30.01.2008
М   544 Благојче Коневски Борец ТИМ 06.04.2006
М   545 Христијан Илиев Борец ТИМ 23.09.2004
Ж   546 Ивона Арнаутовска Берово 18.07.2016
М   547 Григори Боболински  Берово 30.06.2015
М   548 Матеј Боболински Берово 29.11.2013
М   549 Петар Поповски       Берово 29.03.2014
М   550 Марко Цикарски Берово 24.04.2014
Ж   551 Андреа Арнаутовска Берово 05.11.2011
Ж   552 Леона Николич Берово 15.07.2014
М   553 Леон Николич Берово 15.07.2014
М   554 Јована Трајановска  Берово 15.06.2015
М   555 Марко Белчовски Берово 07.03.2014
Ж   556 Михаела Аврамска   Берово 30.11.2013
М   557 Дамјан Тасевски Берово 13.09.2012
Ж   558 Бојана Јовевска Берово 17.04.2013
Ж   559 Марија Радинска Берово 06.12.2012
М   560 Димитар Парасков Берово 24.12.2012
Ж   561 Изабела Ралповска Берово 27.11.2012
М   562 Филип Ќурчивски Берово 15.08.2012
Ж   563 Константина Пеовска Берово 24.10.2012
Ж   564 Ева Преметарска Берово 02.04.2012
Ж   565 Анџелина Беџовска Берово 25.07.2012
М   566 Филип Цековски Берово 13.02.2014
Ж   567 Михаил Цековски Берово 27.03.2012
Ж   568 Јована Зафировска Берово 20.01.2010
Ж   569 Евгенија Сирачевска Берово 12.02.2009
М   570 Марио Мирчовски Берово 31.01.2009
Ж   571 Исабела Флеминг Берово 26.06.2010
Ж   572 Катина Кратевска Берово 01.09.2008
М   573 Јован Јовевски Берово 29.12.2007
М   574 Асад Аводвиќ  Патриоти 08.10.2001
М   575 Елдин Шатара  Патриоти 02.02.2010
М   576 Фахир Лековиќ   Патриоти 22.03.2003
М   577 Хидајет Мемиќ  Патриоти 16.04.2006
М   578 Љупчо Попов  Патриоти 16.06.1964
Ж   579 Наталија Бочваровска  Пелистер 13.02.2010
Ж   580 Илина Шобевска  Пелистер 26.07.2012
Ж   581 Дона Ангелевска  Пелистер 04.02.2012
М   582 Дамјан Масалковски  Пелистер 14.03.2013
М   583 Павел Калевски  Пелистер 06.12.2013
М   584 Лука Брсаковски  Пелистер 27.10.2010
М   585 Томи Јаневски Пелагонија 23.01.1975
Ж   586 Натали Бејковска Пелагонија 05.08.2014
Ж   587 Јована Беделовска Пелагонија 10.09.2009
Ж   588 Калина Митева Пелагонија 24.11.2015
Ж   589 Елена Белџигеровска Пелагонија 16.06.2013
Ж   590 Ива Трајковски Пелагонија 08.08.2013
М,С   591 Ѓорѓе Петровиќ Крива Паланка 29.04.2004
М   592 Дарин Инадевски Рисови 28.09.2011
Ж   593 Арра Саити Рисови 21.07.2017
М   594 Томи Петковски Рисови 04.12.2015
Ж,С   595 Шега Хасани Младост 96 15.10.2005
М   596 Борис Младеновски Шампион ФА  
М   597 Максим Кралев Шампион ФА  
Ж   598 Дора Кралева Шампион ФА  
Ж   599 Сара Николов Шампион ФА  
М   600 Александар Марковски Крушево 03.06.2010
Ж   601 Елена Бојчиновска Крушево 11.10.2013
Ж   602 Матеа Трајковска Крушево 17.01.2014
Ж   603 Викторија Паскоска Крушево 14.07.2009
М   604 Елез Бајрам  Шуто Оризари  
М   605 Шефкет Зејадин Шуто Оризари  
М   606 Бобан Јаневски Студент 01.11.1973
Ж   607 Теа Целески Астраион 21.12.2011
М   608 Мартин Велков Астраион 12.03.2014
Ж   609 Надица Велкова Астраион 04.07.2015
М   610 Михаил Данчев Астраион 03.01.2014
Ж   611 Никита Ѓорѓиевски Астраион 23.10.2012
М   612 Огнен Илиески Младост 96 11.03.2011
М А 613 Јован Аврамоски Младост 96 14.11.2009
M   614 Филип Музоски Пелистер 27.04.2014
М   615 Дарко Музоски Пелистер 07.05.2010
М   616 Виктор Јанчески Пелистер 10.10.2011
М   617 Благој Ѓорчески Крушево 28.11.2013
М   618 Димитар Богоески Крушево  11.02.2013
 619   Петар Ристески Младост 96   08.05.2008
           
           
М А 1001 Антун Јурковиќ Без клуб 12.05.1977
Пинг-Понг Федерација на Македонија © 2018 . All Rights Reserved. веб дизајн & хостинг www.Acvilla.eu.mk

Пребарај