Клубови и играчи

СУПЕР ЛИГА
ВАРДАР
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
3 Алeксандар Марковиќ 1967  
6 Живко Апостолоски 1994  
7 Филе Матевски 1960  
9 Ненад Бошев 1964  
57 Ристо Темелков 1960  
215 Милан Петрески 1959  
413 Ненад Матевски 1989  
421 Филип Здравковски 1992  
КРИВА ПАЛАНКА 2007
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
95 Мартин Стаменковски 1979  
96 Филип Koстадиновски  1999  
97 Игор Koстадиновски  1972  
98 Игор Јовановски 1976  
99 Петар Митков 1989  
100 Мики Петковски 1991  
101 Симе Стефановски 1992  
102 Андреја Станојковски 1983  
324 Ина Николовска 2014  
325 Павел Јосимовски 2015  
326 Јован Јосимовски 2014  
327 Јована Стаменковска 2013  
328 Лука Стаменковски 2012  
329 Ева Јакимовска 2010  
332 Ангела Алексовска 2013  
333 Михаел Станковски 2009  
МЛАДОСТ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
5 Теодор Кировски  1997  
31 Александар Штаргоски 1986  
32 Зоран Јованоски  1959  
33 Ѓоко Јочкоски  1975  
МЛАДОСТ 96
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
4 Раиф Рустемовски  2001  
10 Кристијан Станојковски 1994  
11 Александар Рикалоски 2000  
12 Петар Костовски 1998  
13 Андреј Лашкоски 1994  
14 Марио Апостолоски 1994  
15 Лука Огненоски 2007 Д.Р. Струга 
17 Бобан Лашкоски 1970  
18 Иван Танески 2004  
19 Наум Наумоски 2005  
21 Филип Јанчески 2007  
22 Никола Здравески 2010  
23 Давид Богданоски 2005  
24 Марко Стојаноски 2008  
26 Тамара Глигуроска 2003  
28 Давор Матракоски 1994  
29 Николче Стојановски 2006  
287 Давид Јоноски 2010 Д.Р. Телеком НЕЦ 1 
288 Ангел Алексоски 2008  
335 Стефан Костадиновиќ 1992 Странец 
368 Филип Алавантијоски 2008  
369 Петар Кочомилески 2003  
383 Андреј Анџиев 2007  
384 Трајче Маркоски 2011  
427 Мила Гулеска 2011  
433 Мартин Ристески 2011  
РАБОТНИЧКИ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
34 Никола Вучковиќ 1959  
35 Сашо Стојановски 1974  
36 Васко Манасијески 1978  
38 Горјан Никифоровски 1993  
39 Живко Петрески 2006  
40 Александар Петрески 2008  
41 Дарко Пандевски 1995  
42 Дарко Дуридански 1994  
43 Марко Вучковиќ 1997  
44 Ѓорѓи Томовски 1997  
45 Масимо Гически 2012  
46 Слободан Јанев 1954  
289 Кристијан Киров 2010  
296 Мартин Нешкоски 2006  
РАДОВИШ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
49 Венко Стојанов 1998  
52 Марјан Крстев 1964  
365 Ѓорѓе Бораниев 1980  
378 Атанас Ципушев 2009  
379 Катерина Даова 2000  
414 Никола Ципушев 1980  
437 Петар Ципушев 2009  
438 Теодор Евтимоф 2011  
439 Леонид Геговски 2011  
СТРУГА
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
8 Маријан Павиќ 1960  
115 Никола Поповски 1941  
116 Робертино Попоски 1964  
117 Емил Поповски 1971  
118 Перо Дејкоски 1972  
119 Енѓелуш Бајрами 1962  
120 Гоце Тошески 1973  
121 Пеце Јованоски 1955  
122 Мартин Калески 1972  
123 Методија Иваноски 1970  
124 Миле Митрески 1969  
392 Марко Ложаноски 2003  
393 Даниел Маркоски 1998  
394 Трајан Ѓурчиноски 2001  
395 Давор Поповски 2005  
Телеком НЕЦ 1
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
54 Слободан Грковски 1960  
55 Мирослав Симиќ 1967  
127 Сашо Љамов 1968  
408 Бранимир Кубелка 1945  
Телеком НЕЦ 2
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
58 Роберт Михајловски 1971  
125 Милош Миленкович 1990 Странец 
126 Димитрие Жоговски 1969  
128 Горан Тиловски 1974  
129 Ненад Тиловски 2008  
211 Давид Иванов 2008  
ШАМПИОН ФА
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
69 Сашко Богатинов 1975  
70 Филип Младеновски 1984  
71 Александар Кралев 1982  
72 Дамјан Стојчев 2001  
73 Лука Стојчев 2007  
74 Зоран Димитријевски 1974  
75 Мила Штркова 2002  
76 Иван Богатинов 2004  
372 Благој Богатинов 2010  
ПРВА ЛИГА
БОРЕЦ ТИМ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
77 Вили Ангелов 1966  
78 Ване Трајковски 1967  
79 Војо Младеновиќ 1959  
80 Ангел Симовски 1954  
112 Бојан Богдановски 1992  
370 Трајче Икономов 2001  
380 Дарко Мирчевски 1995  
428 Михаил Стојанов 2014  
429 Андреј Величков  2013  
430 Марија Величкова 2014  
431 Андреј Апостолов 2011  
432 Виктор Глушков 2014  
434 Леон Апостолов 2015  
435 Матеј Стојанов  2012   
436 Лука Стојанов  2009  
ВИНСПИН
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
158 Леонид Гошев 2002  
159 Даниел Атанасов  2003  
160 Петар Мицов  2005  
161 Лука Серафимовски  2005  
162 Антонио Пецов  2001  
ДЕБАР МААЛО
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
81 Деан Тодоров 1968  
82 Војдан Тодоров 2004  
83 Јован Тодоров 1963  
84 Игор Николовски 1972  
85 Боро Варошлија 1964  
86 Милорад Трајков 1959  
87 Томислав Дворник 1963  
401 Иван Момировски 2004  
402 Ефстатиос Стаматиоу 2004  
403 Никола Арсовски 2004  
КОЧАНИ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
88 Зоран Христов 1969  
89 Сашко Тодосиев 1970  
90 Ѓорѓи Христов 1971  
91 Славко Ефремов 1969  
92 Благој Димов 1973  
93 Влатко Паунов 1969  
94 Марјанчо Митевски 1968  
386 Борис Христов 1999  
387 Кристијан Митевски 2000  
388 Алекс Андов 2005  
КРУШЕВО
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
188 Teодор Волкановски 2003 Д.Р. Младост 
190 Нико Доага 2005  
191 Сотир Габелоски 1993  
192 Васе Богоеска 2005  
193 Фани Јованоска 2009  
194 Софија Хасану 2007  
195 Емилија Марковска 2007  
310 Вецко Соколовски 2003  
410 Христијан Михајлоски 2009  
411 Коста Нане 2009  
412 Љубица Смилеска 2012  
422 Теодора Наумоска 2010  
МУЛТИТЕКС
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
103 Тоше Гроздановски 1982  
104 Томе Ангеловски 1957  
105 Благој Бошевски 1956  
106 Александар Нолевски 1975  
107 Анто Андријаниќ 1982  
108 Даниел Главевски Зхоу  2004  
358 Димитар Петровски 2002  
ПОШТА 2
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
109 Зоран Трајковски 1964  
110 Филип Терзиовски 1963  
111 Љупчо Јордановски 1950  
113 Баки Тасим 1969  
114 Методиј Бужаровски 2001  
209 Никола Ѓурчевски 2008  
210 Филип Милковски 2009  
РИСОВИ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА НА РАЃАЊЕ  ЗАБЕЛЕШКА 
20 Камелија Стојческа 2007  
37 Христијан Јованов 1998  
206 Лука Дворник 2007  
213 Сашо Смолиќ 1980  
214 Матеја Смолиќ 2010  
216 Милан Додевски 2003  
217 Јелена Јокиќ 1999  
218 Ана Марија Димитрова 2000  
219 Ива Димитриевска 2001  
220 Бојана Михајловска 2002  
298 Павле Милошевски 2007  
396 Кан Груби 2007  
418 Ана Смолиќ 2013  
419 Калина Георгиевска 2012  
ВТОРА ЛИГА
АСТРАИОН МЕГА СПИН
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
130 Борис Секулов 2006  Д.Р. Младост
131 Томе Милев 2004  
133 Ивана Иванова 2002  
134 Ангела Атанасова 2005  
135 Верица Преметарова 2005  
136 Гордана Вангелова 2004  
137 Александра Томова 2004  
138 Славе Југовски 2008  
230 Кенан Асанов 2005  
397 Иван Атанасов 1976  
398 Верица Целески 1988  
399 Ани Андреева 1987  
ЗЕГИН БЕРОВО
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
59 Ване Барбареев 1973  
62 Игор Саздов 1996  
139 Јован Ковачовски 1973  
140 Изабела Ковачовска 2007 Д.Р. Струга 
141 Панче Здравков 1961  
142 Горан Кракутовски 1970  
143 Љупчо Видински 1955  
144 Антонио Аврамски 2008  
145 Димитар Муцунски 2006  
146 Андреј Петрушев 2006  
147 Горан Петрушев 2003  
148 Сара Чипевска 2004  
149 Михаела Чипевска 2005  
150 Бојан Александровски 2000  
151 Дејан Калаџиски 1971  
152 Евгенија Пармачка 2005  
153 Андреј Печински 2002  
154 Ангел Гриовски 1986  
155 Александар Мирчовски 2000  
156 Милан Тасевски 2000  
157 Дејвид Костадиновски 2004  
295 Зоран Нешкевски 1974  
337 Моника Стајковска 2010  
338 Кристијан Џалевски 2006  
339 Сара Ризовска 2010  
340 Александар Перовски 2009  
342 Ристе Боболински 1985  
347 Кристијан Каламадевски 2010  
348 Александар Демјански 1978  
349 Благица Печинска 2011  
350 Бојан Мустачки 2008  
351 Александар Печински 2008  
353 Леонарда Ковачовска 1999  
404 Љупчо Треновски 2009  
405 Илија Пашовски 1982  
423 Марко Сирачевски 2012  
424 Дина Кучевиќ Колевска 2010  
425 Давид Треновски 2013  
426 Сара Бугариновска 2010  
ЕВРОСПИН
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
253 Борче Талевски 1983  
254 Кирил Тасевски 1988  
255 Тоде Ристов 1981  
257 Горан Колевски 1983  
258 Менде Јовановски 1996  
259 Николче Видоевски 1986  
260 Лука Тодоровски 2006  
330 Јован Коминивски 2000  
331 Даниел Ѓокановски 1995  
 400 Добри Думевски   1966  
КРАТОВО
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
172 Филип Арсовски 1990  
173 Зоран Тоневски 1987  
174 Игорче Петровски 1978  
175 Дејан Илиевски 1978  
176 Јовица Бадиковски 1952  
КРИВА ПАЛАНКА
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
16 Бранислав Миленковиќ 1986  Странец
47 Андреј Стојановски 2008  Д.Р. Работнички 
48 Гоце Димоски 1985   
177 Антонио Крстевски 2004  
178 Александар Јакимовски 2008  
179 Дејвид Пешовски 2009  
180 Јорданчо Миневски 1988  
181 Ана Стојановска 2003  
182 Сара А.Стојановска 2008  
183 Сара С.Стојановска 2005 Д.Р. Работнички 
184 Деспина Ристовска 2004  
185 Николина Дојчиновска 2010  
186 Никола Дојчиновски 2010  
187 Амелиа Уце 1993  
305 Давид Давитковски 2009  
391 Роберт Стаменковски 1992  
КУМАНОВО
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
197 Страшко Коцевски 1963  
198 Сашо Димковски 1968  
199 Давор Стојановски 1970  
200 Игор Маневски 1973  
201 Слободан Јаневски 1985  
202 Стефан Станковски 2006  
203 Андреј Васевски 2006  
204 Ведран Рангелов 2008  
205 Гого Нешковски 2009  
385 Глигор Доневски 2007  
ПАТРИОТИ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
263 Фадил Мемиќ 1967  
265 Амар Балтиќ 2003 Д.Р. Борец ТИМ 
266 Хидајет Мемиќ 2006  
377 Ален Балтиќ 1997  
САСА
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
221 Стефчо Ристовски 1969  
222 Бобан Спасевски 1979  
223 Гоце Стојановски 1978  
224 Иван Крстевски 1984  
225 Перо Веселиновски 1959  
311 Дарио Веселиновски 2009  
312 Давид Ангеловски 2005  
313 Ерик Арсов 2012  
314 Гоце Ивановски 1992  
315 Христијан Стојковски 1995  
316 Лука Стојановски 2010  
317 Лука Величковски 2005  
318 Михаил Милковски 2009  
319 Мимоза Стојковска 1992  
320 Симона Ангеловска 1998  
321 Тоше Анастасовски 1997  
322 Виктор Ѓорѓиевски 1992  
СОКОЛАНА 2020
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
374 Кристијан Бирдевски 1994  
375 Давид Бирдевски 1996  
376 Горан Дишковски 1995  
СТРУМИЦА
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
226 Тодор Барабановски 1992  
227 Бранко Илишев 1992  
228 Иван Изов 1996  
229 Делистан Мустафов 2001  
231 Танер Мамишев 2006  
232 Ивана Ѓеорѓиева 2007  
233 Елена Ѓеорѓиева 2006  
234 Марија Бабулова 2006  
235 Ивана Маркова 2007  
286 Умут Алиев 2005  
407 Сара Јанева 2002  
СТУДЕНТ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
56 Димче Ташковски 1954  
236 Драган Шкоф 1956  
237 Александар Арсов 1975  
238 Горазд Ристовски 1969  
239 Марјан Аврамовски 1965  
240 Часлав Илиев 1985  
244 Даниел Идриз 1984  
343 Александар Гапковски 2005  
344 Георгиј Стојаноски 2009  
345 Михаил Стојаноски 2006  
346 Јаков Стојаноски 2011  
355 Леонид Гидалов 2011  
356 Лена Гидалова 2011  
357 Кристијан Јаковчевски 2007  
359 Томи Јованов 2002  
360 Сара Зафировска 2003  
361 Петар Јуришиќ 2008  
362 Матеј Мајсторски 2004  
367 Ненад Диниќ 1978  
СТУДЕНТ 2
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
277 Иво Мартиноски  2002  Д.Р. Телеком НЕЦ 
278 Славчо Спасеноски  1993  
279 Стрезо Јованоски  1979  
284 Ѓорѓиј Секулоски 2007  
334 Никола Марковски 1989  
371 Марио Доневски 1994  
406 Александар Стојанов   1980  
ТОПСПИН ПЛУС
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
245 Матеја Франовски 1984  
246 Стефан Симеонов 2005 Д.Р. Вардар 
247 Борјан Цветковски 2005  
336 Ивица Кондев 1983  
ХЕПИ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
248 Златко Крстевски 1963  
249 Игор Тодосиев 1975  
250 Љупчо Стаменков 1950  
251 Костадинчо Атанасов 1959  
294 Панче Арсов 1973  
323 Димитар Арсов 1977  
ШУТО ОРИЗАРИ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
241 Илми Насуф 1986  
243 Мартин Мустафа 1997  
276 Судахан Умер 1980  
ШУТО ОРИЗАРИ 2
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
242 Енрико Бељур 2001  
267 Алтај Дурмиш  1990  
269 Рамондо Јашар  1999  
271 Елез Бајрам 2006  
272 Касум Бекир 1993  
273 Шабан Зумберов 1992  
274 Шевкет Зијади 2005  
301 Оран Искендер 2007  
302 Рикардо Бељур 2004  
303 Сафет Ќамил 2006  
304 Сефо Мурат 2004  
308 Исеин Латиг 2007  
381 Бени Џеладин 2003  
382 Исеин Латив 2007  
389 Рамадан Алим 2004  
390 Амир Ибраими 2002  
409 Усеин Елезовиќ 2008  
ПРВА ЛИГА СЕНИОРКИ
ГРАДБА ПРОМЕТ
 ИД БРОЈ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ГОДИНА НА РАЃАЊЕ   ЗАБЕЛЕШКА 
164 Билјана Младенова 1990  
165 Дијана Ристовска 1991  
166 Добринка Сотирова 2001  
167 Јована Гркова 2010  
168 Цветанка Камчевска 2010  
169 Александар Стојанов 2003  
170 Мартин Гогов 2002  
171 Андре Давчев 2006  
291 Кирил Мукаетов 2008  
292 Иван Милков 2008  
363 Влатко Гурев 2006  
364 Петар Мукаетов 2008  
373 Анета Станковска 1998  
НОВИ КЛУБОВИ
ПЕЛАГОНИЈА
2 Христијан Јовановски 1996  
261 Антонио Вељановски 2005  
262 Марко Лозановски 2006  
299 Филип Ангела 2007  
415 Томе Петков 1951  
416 Илче Јовановски 1993  
417 Александар Петковски 1982  
420 Кристијан Митев 2012  
Пинг-Понг Федерација на Македонија © 2018 . All Rights Reserved. веб дизајн & хостинг www.Acvilla.eu.mk

Пребарај