МЕСТО Натпреварувач Екипа Одиграни Турнири Државно првенство на Македонија     Телеком 1     Телеком 2     ТОП 8     Вкупно поени
        Пласман  Поени     Пласман Поени     Пласман Поени     Пласман Поени      
1 Дамјан Стојчев   2         2 144     1 233             377
2 Александар Рикалоски   1         1 233                     233
3 Даниел Атанасов   2         16 34     2 144             178
4 Леонид Гошев   2         4 89     8 55             144
5 Теодор Волкановски   2         8 55     4 89             144
6 Иво Мартиновски   2         4 89     16 34             123
7 Даниел Главевски Зхоу   2         8 55     8 55             110
8 Александар Јакимовски   2         16 34     8 55             89
9 Војдан Тодоров   0                 4 89             89
10 Лука Серафимовски   2         8 55     16 34             89
11 Лука Стојчев   2         16 34     8 55             89
12 Антонио Крстевски   2         16 34     16 34             68
13 Иле Јовановски   2         16 34     16 34             68
14 Енрико Бејлур   1         8 55                     55
15 Милан Додевски   2         16 34     пвг 8             42
16 Борис Секулов   0                 16 34             34
17 Д. Богдановски   1         16 34                     34
18 Иван Таневски    1         16 34                     34
19 Петар Мицов   1                 16 34             34
20 Томи Јованов   1                 16 34             34
21 Андреј Печински   1                 пвг 8             8
22 Горан Петрушев   0                 пвг 8             8
23 Илја Лазаревски   0                 пвг 8             8
24 Стефан Симеонов   1                 пвг 8             8
25 Томе Милев   1                 пвг 8             8
26 Александар Стојанов   1         у 5                     5
27 Андре Давчев   1         у 5                     5
28 Д. Михајловски   0         у 5                     5
29 Ѓорѓи Цветанов   0                 у 5             5
30 Иван Богатинов   0                 у 5             5
31 Лука Ѓоргиоски   1         у 5                     5
32 Лука Огненовски    1         у 5                     5
33 М. Стојаноски   1         у 5                     5
34 Мартин Гогов   1         у 5                     5
35 Н. Мијајлески   1         у 5                     5
36 Славе Југовски   1                 у 5             5
37 Стефан Станковски   1                 у 5             5
38 Филип Атанасов   1                 у 5             5
39 Христијан Михајловски   1                 у 5             5
40 Ален Василев   1                 у 5             5
41     0                                 0
42     0                                 0
43     0                                 0
44     0                                 0
45     0                                 0
Пинг-Понг Федерација на Македонија © 2018 . All Rights Reserved. веб дизајн & хостинг www.Acvilla.eu.mk

Пребарај