Резултати од претходни сезона

Резултати од сезона 2021/22

Резултати од Топ 8 2022 мажи У21

Резултати од Државно првенство У21 микс двојки 2022

Резултати од Државно првенство У21 мажи двојки 2022

Резултати од Државно првенство У21 мажи 2022

Резултати од Телеком Мастерс 2 У21 мажи 2022

Резултати од Телеком Мастерс 1 У21 мажи 2022

Резултати од Топ 8 2022 жени У21

Резултати од Државно првенство У21 микс двојки 2022

Резултати од Државно првенство У21 жени двојки 2022

Резултати од Државно првенство У21 жени 2022

Резултати од Телеком Мастерс 2 У21 жени 2022

Резултати од Телеком Мастерс 1 У21 жени 2022

Целосни резулати од Топ 8 женски У15.

Целосни резултати Државно првенство 2022 У15 женски.

Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У15 женски.

Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У15 женски.

Целосни резултати Топ 8 У15 момчиња.

Целосни резултати Државно првенство 2022 У15 момчиња.

Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У15 момчиња.

Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У15 момчиња.

Целосни резулати од Топ 8 женски У12.

Целосни резултати Државно првенство 2022 У12 женски.

Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У12 женски.

Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У12 женски.

Целосни резултати Топ 8 момчиња У12.

Целосни резултати Државно првенство 2022 У12 момчиња.

Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У12 момчиња.

Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У12 момчиња.

Целосни резултати Топ 8 У19 мажи 2022.

Целосни резултати Државно првенство 2022 У19 мажи.

Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У19 мажи 2022.

Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У19 мажи 2022.

Целосни резултати Топ 8 У19 жени 2022.

Целосни резултати Државно првенство 2022 У19 жени.

Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У19 жени 2022.

Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У19 жени 2022.

Резултати од Топ 8 сениори 2022

Резултати од Државно сениорско првенство 2022 поединечно.

Резултати од Државно сениорско првенство 2022 машки двојки.

Резултати од Државно сениорско првенство 2022 мешани двојки

Резултати од Телеком Мастерс 1 сениори 2022

Резултати од Телеком Мастерс 2 сениори 2022

Резултати од Топ 8 жени 2022

Резултати од Државно првенство 2022 - поединечно жени.

Резултати од Државно првенство 2022 - двојки жани.

Резултати од Телеком Мастерс 1 сениорки 2022

Резултати од Телеком Мастерс 2 сениорки 2022

 

Пинг-Понг Федерација на Македонија © 2018 . All Rights Reserved. веб дизајн & хостинг www.Acvilla.eu.mk

Пребарај